BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Schvalovací proces GM kukuřice 1507 bude pokračovat

Evropská komise ve středu 6. 11. oznámila, že návrh rozhodnutí o povolení komerčního pěstování geneticky modifikované kukuřice 1507 postoupí Radě, schvalovací proces tedy bude pokračovat.

EK tak reaguje na rozsudek Evropského soudního dvora, který uznal oprávněnost žaloby společnosti Pioneer na EK za nečinnost. První hlasování o uvádění kukuřice 1507 do oběhu, včetně pěstování, proběhlo v únoru 2009. Od té doby Komise pouze opakovaně žádala o odborná stanoviska Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). EFSA se vždy vyjádřila kladně k použití této GM kukuřice, odolné vůči housenkám zavíječe kukuřičného.

Aktuálně


ZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top