Jak poznáme kvalitu? Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich

Tato publikace je zaměřena především na studenokrevné živočichy, ať chované či volně žijící, a výrobky z nich. V publikaci je budeme obecně nazývat výrazem „produkty rybolovu a akvakultury“ s tím, že půjde o produkty odlovené v moři nebo ve vnitřních vodách i o produkty akvakultury (chov). Publikace se tak zaměřuje na vodní živočichy, jako jsou ryby (obratlovci dýchající žábrami), korýši a měkkýši (bezobratlí), další vodní bezobratlí, kaviár a kaviárové náhražky z rybích jiker.

Jako maso produktů rybolovu můžeme velmi zkráceně definovat všechny části těl živočichů, včetně ryb a bezobratlých, v čerstvém, zchlazeném či zmraženém stavu, v různých formách zpracování, které se hodí k lidské výživě. Základním způsobem získávání masa produktů rybolovu je u ryb lov, bezobratlí jsou k lidské výživě využíváni v menší míře. Mořskými plody budeme označovat jedlé živočišné druhy žijící v mořích. Pod tímto pojmem máme především na mysli všechnu mořskou „havěť“ nepatřící mezi ryby.

Autor: Ing. Miloš Kavka

Vydání: 2. přepracované vydání, červen 2017