Rostliny tabáku pomáhají k rychlejšímu a bezpečnějšímu vývoji vakcíny proti SARS-COV-2

5.5.2020 |

V současné fázi pandemie onemocnění COVID-19 je velmi pozitivní zprávou, že produkce vakcíny proti viru SARS-COV-2 by mohla začít již na začátku tohoto léta. Jejím vývojem a předklinickým testováním se zabývá biofarmaceutická firma Kentucky BioProcessing (KBP), která spadá do skupiny společností British American Tobacco (BAT).

V této fázi vývoje se jedná o nadějnou terapeutickou látku, nikoli ještě o finální vakcínu či lék. Pokud preklinické testy dopadnou dobře, bude následovat fáze klinického testování. V případě dobrých výsledků společnost BAT předpokládá, že se správnými partnery a s podporou vládních agentur by začala produkovat jeden až tři miliony dávek vakcíny za týden již v červnu letošního roku.

Firma KBP využívá licencovaných technologií ke genetické modifikaci (GM) rostlin tabáku vedoucí k výrobě specifických cílových proteinů. Rostliny se pěstují v automatizovaném, klimaticky řízeném prostředí.

Příprava této konkrétní vakcíny zahrnovala klonování části genetické sekvence SARS-COV-2, která vedla k tvorbě potenciálního antigenu, tzn. látky, která vyvolává imunitní reakci v těle hostitele, a to zejména produkcí protilátek. Antigen byl poté vložen do tabákových rostlin k multiplikaci. Po sklizni rostlin byl antigen izolován, čištěn a nyní prochází předklinickým testováním.

Tato technologie má několik výhod oproti tradiční technologii výroby očkovacích látek. Použití rostlin je rychlé, 6 týdnů versus několik měsíců při produkci vakcíny konvenčními metodami, a bezpečnější vzhledem k tomu, že tabákové rostliny nemohou hostit patogeny způsobující lidská onemocnění.

Vyvíjená vakcína má navíc potenciál vyvolat účinnou imunitní odpověď očkovaného jedince již v jedné dávce a vykazuje vyšší stabilitu při pokojové teplotě; vakcíny připravené konvenčními metodami často vyžadují chlazení.

Vývoj očkovacích látek je náročná a složitá práce, kterou může platforma využívající rostlin GM tabáku urychlit. BAT nyní zkoumá možnosti spolupráce s vládními agenturami a výrobci třetích stran, aby mohly být provedeny klinické studie vakcíny co nejdříve.

KBP není na tomto poli nováčkem, již delší dobu zkoumá alternativní využití tabákových rostlin pro přípravu léků proti nebezpečným nemocem, podílela se například na vývoji léku proti Ebole.

Zástupci BAT se shodují s odborníky z OSN na potřebě celospolečenského přístupu k boji proti globálním problémům. Konkrétně odborné znalosti výzkumníků využívajících moderní technologie, jako je tato platforma, by mohli pomoci v boji proti COVID-19.

 

Zdroj: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOBN8QNL