Regulace biotechnologií po Brexitu

10.10.2018 |

Pokud se Velká Británie bude po Brexitu i nadále řídit stávající, špatně fungující legislativou EU v oblasti biotechnologií, přinese to přetrvávající obchodní problémy, podnikatelskou nejistotu a další ekonomické i sociální ztráty. To je hlavní poselství dokumentu, aktuálně vydaného britskou Radou pro zemědělské biotechnologie (Agricultural Biotechnology Council).

Dokument nazvaný „UK plant genetics: a regulatory environment to maximise advantage to the UK economy post Brexit“ analyzuje situaci v oblasti biotechnologií po vystoupení Spojeného království z EU, tj. Brexitu.

Přináší tři různé scénáře, a to od zachování úplného souladu s pravidly EU, přes zlepšenou implementaci pravidel EU až po vytvoření zcela nových pravidel (pro GMO i NBT) ve Velké Británii, založených na vědeckých poznatcích.

Pokud by se naplnil třetí scénář, autoři studie se domnívají, že vznikne prvotřídní systém posouzení rizika nových potravin, který zároveň umožní pěstitelům přístup k lepšímu osivu a zvýší jejich konkurenceschopnost, lépe vyhoví požadavkům spotřebitelů a maximalizuje dlouhodobé ekonomické i sociální přínosy v zemi.

Zpráva také poukazuje na skutečnost, že legislativa EU v oblasti biotechnologií již způsobila velké ztráty na poli výzkumu a vývoje ve Velké Británii, kdy výdaje v této oblasti dramaticky poklesly během posledních 20 let z cca 50 mil. £ ročně na dnešních cca 1,25 mil. £ za rok.

Jasným doporučením dokumentu tedy je, aby Velká Británie šla v regulaci GMO i NBT po Brexitu vlastní cestou, založenou na vědě, která bude zároveň korespondovat s pravidly většiny ostatních zemí ve světě. To, dle autorů studie, přinese zvýšení investic i pracovních míst v biotechnologickém výzkumu a vývoji, což následně povede k větší dostupnosti nových plodin, získaných prostřednictvím transgenoze nebo nových technik šlechtění, na trhu.

Celý dokument je dostupný na: https://pgeconomics.co.uk/pdf/abc%20brexit%20report%20final.pdf.

 

Zdroj:

https://pgeconomics.co.uk/pdf/Regulatory%20report%20press%20release%20final.pdf