Reakce spotřebitelů v USA na označování produktů jako GMO

20.1.2020 |

Od doby, kdy v USA vznikl nový federální zákon o povinném označování produktů, které obsahují GMO (geneticky modifikovaný organismus), jsou dopady tohoto zákona velmi diskutovaným tématem. Federální zákon o označování GM potravin vstoupí v platnost 1. ledna 2022. V souvislosti s tímto zákonem by se obchodníci na novou situaci na trhu rádi připravili a zajímá je, jak budou zákazníci reagovat nejen na takto označené potraviny, ale paralelně i na potraviny označené jako "non-GMO" (neobsahující GMO) nebo neoznačené.

Vědecký tým z Cornell University ve Spojených státech amerických proto přišel s výzkumem, kdy pozoroval nákupní preference u 1300 spotřebitelů. Zákazníkům byly postupně nabízeny v různém pořadí ovoce a zelenina, které nesly označení "GMO", "non-GMO" a nebo byly bez označení.

Pokud byly zákazníkovi nabídnuty nejdříve ovoce a zelenina s označením "GMO", zvýšila se poptávka po neoznačeném ovoci a zelenině. Vědci toto chování předpokládali.

Překvapujícím zjištěním ale bylo, že pokud se zákazníkům nabídly nejprve ovoce a zelenina označené jako "non-GMO", pak se poptávka po zcela neoznačených produktech nijak nezměnila. To znamená, že produkty označené jako "ne-GMO" nejsou na trhu nijak upřednostňovány před zbožím bez označení. Původní hypotéza vědců z Cornell University byla opačná, jelikož vycházeli z historických zkušeností na trhu s mlékem.

V roce 1990 začali američtí producenti mléka používat růstový hormon u dojnic (rekombinantní hovězí somatotropin - rBST) pro zvýšení produkce mléka. Brzy na to zákazníci začali vyhledávat mléko vyprodukované bez rBST. Mlékárny následně zavedly označování mléka jako "milk free from rBST" (mléko bez použití rBST) a obchody zaznamenaly značný pokles prodeje mléka bez jakéhokoliv označení. Zákazníci automaticky předpokládali, že neoznačené mléko bylo vyrobeno za pomoci rBST.

Stejné závěry předpokládali vědci u GMO v souvislosti s neoznačenou zeleninou a ovocem, což se nakonec nepotvrdilo. Další podrobnosti ke studii naleznete v časopise PLOS One nebo se o ní můžete více dozvědět na stránkách Cornell University.

 

Zdroj:

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17825

https://news.cornell.edu/stories/2019/10/fresh-produce-earns-halo-effect-under-new-gmo-labeling-laws