BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

První geneticky editovaná rajčata na trhu

V Japonsku byla uvedena na trh první geneticky editovaná rajčata pro přímou spotřebu. Rajčata nebudou regulována jako geneticky modifikované organismy (GMO).

Japonská společnost Sanatech Seed vyvinula rajčata Sicilian Rouge High GABA s vysokým obsahem kyseliny gama-aminomáselné (GABA). Tato aminokyselina má napomáhat u lidí k psychické pohodě a snižovat krevní tlak. V porovnání s běžnými rajčaty obsahují čtyřikrát až pětkrát více GABA.

Varianta rajčat Sicilian Rouge nebyla pro vývoj nutričně bohatších rostlin zvolena náhodou. V Japonsku patří mezi velmi oblíbenou odrůdu rajčat. Současně zákazníci stále častěji vyhledávají produkty s vysokým obsahem GABA. Pomocí techniky CRISPR-Cas9 tak získali genetičtí inženýři žádaný produkt pro japonské spotřebitele.

Kompetentní japonská ministerstva vydala navíc rozhodnutí, že geneticky editovaná rajčata nebudou regulována jako geneticky modifikované produkty. V praxi to znamená, že společnost stejně jako u GMO musí informovat vládu, ale v případě geneticky editovaných produktů je množství požadovaných dat mnohem nižší nežli u GMO.

Paralelně s výzkumem nových technik proběhla v Japonsku vzdělávací marketingová kampaň, která poukazovala na rozdílnost GMO a produktů genetické editace genomu. Povědomí o těchto produktech a jejich přijetí je tedy v Japonsku mnohem vyšší nežli v ostatních částech světa.

I přesto s komerčním uvedením rajčat na trh společnost Sanatech Seeds nepospíchá a plánuje na trh uvést sazenice pro domácí zahradničení. Sazenice rajčat budou domácím pěstitelům distribuovány zdarma.

Výsledkem této marketingové akce by mělo být šíření kladné odezvy pěstitelů, získání zkušeností a jejich vzájemná výměna, která poslouží k vývoji dalších variant rajčat obohacených o zdraví přínosnou kyselinu GABA.

 

 

Zdroj:

https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18668

http://www.fruitnet.com/eurofruit/article/184662/sanatech-seed-launches-worlds-first-ge-tomato

https://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2021/01/202101210112-ISF-Statement-on-the-notification-of-genome-edited-high-GABA-tomato-in-Japan.pdf

 

Aktuálně


ZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top