Proč někteří nechtějí označování GM potravin

9.2.2014 |

V New Hampshire bylo v loňském roce na oficiální úrovni diskutováno zavedení povinného označování GM potravin. Konkrétně se jednalo o návrh tamního zákona House Bill 660, který byl předložen v lednu loňského roku. K posouzení jej dostala Komise pro životní prostředí a zemědělství (Environment & Agriculture Committee).

Zástupci této komise, kteří návrh prostudovali - konkrétně předsedající Tara Sad a řadový člen Bob Haefner, se postavili proti povinnému označování. Rozhodování to určitě nebylo jednoduché a jednoznačné, neboť k návrhu zákona se sešli celkem 19x a důkladně projednávali každý jeho detail. Zde je jejich vysvětlení pro odmítnutí povinného značení GM potravin:

  • Za prvé, neexistuje jediná důvěryhodná vědecká studie, která by předložila důkazy o rozdílech ve složení GM a ne-GM potravin, ani v jejich nutriční hodnotě či dopadech na zdraví konzumentů. Navíc, GM potraviny se v USA konzumují již více než 20 let. Povinné označování by implikovalo, že rozdíly mezi GM a ne-GM potravinami existují, a tedy by uvádělo spotřebitele v omyl.
  • Za druhé, mnoho právních expertů se vyjádřilo v tom smyslu, že zavedení povinného značení by bylo protiústavní. Konkrétně by šlo o nepřiměřený státní zájem, podlomení volné ruky trhu a narušení mezistátního obchodu. Pravděpodobně by došlo i k finančnímu přetížení obecného státního fondu, protože by se daly očekávat žaloby ze strany obchodu.
  • Za třetí, tento zákon je nevymahatelný. Odbor, který by měl na starosti uvedení zákona do praxe - Health and Human Services Department – odhaduje náklady na 125.000 – 500.000 dolarů ročně. Otázka je, kdo by to zaplatil?
  • A za čtvrté, označování potravin je federální, nikoliv státní záležitostí. Americká Food and Drug Administration určuje, jaké údaje budou uváděny na potravinách. Nejedná se však o informace, které by měly uspokojit zvědavost spotřebitelů, ale o informace důležité pro zdraví spotřebitelů a bezpečnost produktu. FDA společně s American Medical Association, National Academies of Science a World Health Organization věří, že GM potraviny jsou stejné jako jejich klasické formy, a to jak po stránce nutriční, tak i zdravotní.
  • zdroj