Pro školy

Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou výukových videoprogramů pro biologii, které jsou zdarma k dispozici na našich stránkách www.biotrin.cz.

Sdružení BIOTRIN existuje už dlouhou řadu let a bylo založeno vědeckými pracovníky ústavů Akademie věd ČR a vysokých škol. Jeho činnost je pokračováním práce Biotechnologického ústavu Přírodovědecké fakulty UK. Proto je jeho cílem vzdělávání veřejnosti v oblasti biotechnologií, v poslední době zejména genetických modifikací. V důsledku platnosti Nového občanského zákoníku došlo od 1. 1. 2014 k transformaci sdružení na zapsané spolky, tedy ke změně názvu, a sice na BIOTRIN z.s. Cíle a metody činnosti organizace zůstaly zachovány.

Máme zájem na tom, aby se naše mladá generace dovedla orientovat ve vědeckém a praktickém životě v oboru, který je poměrně složitý, a proto se obracíme na Vás, pedagogy gymnázií, kteří vzděláváte studenty v biologii. Chceme Vás upozornit na existenci videí, která jsou v současné době ke shlédnutí i ke stažení na našich webových stránkách www.biotrin.cz.

Jedná se o čtyřdílný seriál o biotechnologiích, který vysvětluje a dokumentuje biotechnologické procesy od počátku existence naší planety Země až po současnost a předpokládanou budoucnost.

Jednotlivé díly seriálu v podobě videí nesou následující názvy:

Příběh života (1/4)

Modifikace krok za krokem (2/4)

Co dokážou geny (3/4)

Pohledy za horizont (4/4)

Uvítali bychom, kdyby se Vám podařilo využít videa ve výuce, pro tento účel jsou připraveny Metodické listy a Pracovní listy pro studenty, které připravil profesor Gymnázia Sázavská, Praha 2, Bc.Michal Miko, absolvent Přírodovědecké fakulty UK, Praha. Zároveň je k dispozici i soubor scénářů jednotlivých dílů, kde naleznete mluvené slovo jak průvodce pořadem, tak texty pana Michaela Londesborough, scénáristy a hlavního protagonisty pořadu. Chceme tak usnadnit Vaši pedagogickou práci a zároveň přispět k povědomí studentů a veřejnosti o faktických, vědecky podložených efektech biotechnologií, resp. genetických modifikací.

Přejeme si, aby mladí lidé chápali např. to, co znamená na obalu potravin, že obsahují GMO a uměli to vysvětlit i starší generaci. Kromě shora zmiňovaných videí naleznete na našem webu i filmy Spor o geny nebo Kdo se bojí genů. Ve spolupráci s vládou, resp. ministerstvem zemědělství USA, byly natočeny společností HERAFILM s.r.o, která se soustřeďuje na populárně vědecké dokumenty.

Závěrem chceme ještě uvést, že www.biotrin.cz je v České republice vyhledávaným zdrojem informací o geneticky modifikovaných organizmech (GMO) a má podporu u MŽP ČR, MZe ČR i universit. Pokud byste měli nějaké dotazy nebo pochybnosti, obraťte se na naši adresu info@biotrin.cz.