BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Pozvánka na konferenci

Evropská biotechnologická federace (European Federation of Biotechnology), sekce Bioinženýrství a bioprocesy, spolu se Společností chemického průmyslu zvou na setkání nazvané „Focus on Frontiers in Industrial Biotechnology“.

Konference se uskuteční v Londýně v termínu 17. – 19. listopadu 2014 a bude sledovat následující témata:

  • od proteinů k malým molekulám
  • od biofarmak k chemikáliím
  • od degradace lignocelulózy k biopalivům

Cílem akce je zdůraznit nové obzory na rozhraní akademických inovací a průmyslových procesů.

Mezi hlavní témata budou patřit biopaliva, čisté chemikálie a speciální chemikálie, rekombinantní a přírodní produkce proteinů, integrovaná biorafinace, bioremediace, technologický rozvoj downstream procesů, design a modelování procesů.

Kontaktní osobou je Fernando Carreño: industrial@efb-central.org.

Zdroj: http://www.efb-central.org/index.php/frontiers_ind_biotech/.

Aktuálně

​POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIEZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN

Top