Potraviny, které neobsahují geny

10.9.2017 |

Průzkum veřejného mínění ve Spojených státech amerických nám znovu ukázal, že spotřebitelé neví, co to jsou geneticky modifikované potraviny. Dle zprávy ze Státní univerzity v Michiganu bylo osloveno 1 059 spotřebitelů starších 18 let, aby odpověděli na otázky spojené s potravinami.

Z výsledku průzkumu vyplývá, že jedna třetina dotázaných si myslí, že GM potraviny obsahují geny a geneticky nemodifikované potraviny geny nenesou. Současně si stejné množství lidí myslí, že jejich povědomí o  celosvětovém potravinovém systému je vyšší než průměrné.

Téměř polovina respondetů si informace o potravinách nehledá nebo jen výjimečně. Více jak polovina z nich je ochotna si připlatit za potraviny vyprodukované technikami, které minimalizují negativní dopady na životní prostředí. Pokud by měli ohledně zdraví a bezpečnosti potravin někomu důvěřovat, pak jsou to nejvíce univerzitní vědci, dále vládní vědečtí pracovníci a nejméně firemní vědečtí odborníci.

Ačkoliv průzkum ukázal, že znalost problematiky GM potravin je omezená, tak pozitivním poznatkem je, že spotřebitelé mají stále důvěru ve vědeckou platformu a zajímají se o produkci potravin ve vztahu k životnímu prostředí.

 

Zdroj:

http://food.msu.edu/articles/msu-food-literacy-and-engagement-poll

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15730