BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Potraviny, které neobsahují geny

Průzkum veřejného mínění ve Spojených státech amerických nám znovu ukázal, že spotřebitelé neví, co to jsou geneticky modifikované potraviny. Dle zprávy ze Státní univerzity v Michiganu bylo osloveno 1 059 spotřebitelů starších 18 let, aby odpověděli na otázky spojené s potravinami.

Z výsledku průzkumu vyplývá, že jedna třetina dotázaných si myslí, že GM potraviny obsahují geny a geneticky nemodifikované potraviny geny nenesou. Současně si stejné množství lidí myslí, že jejich povědomí o  celosvětovém potravinovém systému je vyšší než průměrné.

Téměř polovina respondetů si informace o potravinách nehledá nebo jen výjimečně. Více jak polovina z nich je ochotna si připlatit za potraviny vyprodukované technikami, které minimalizují negativní dopady na životní prostředí. Pokud by měli ohledně zdraví a bezpečnosti potravin někomu důvěřovat, pak jsou to nejvíce univerzitní vědci, dále vládní vědečtí pracovníci a nejméně firemní vědečtí odborníci.

Ačkoliv průzkum ukázal, že znalost problematiky GM potravin je omezená, tak pozitivním poznatkem je, že spotřebitelé mají stále důvěru ve vědeckou platformu a zajímají se o produkci potravin ve vztahu k životnímu prostředí.

 

Zdroj:

http://food.msu.edu/articles/msu-food-literacy-and-engagement-poll

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15730

Aktuálně

BIOTRIN MĚNÍ LOGO


NOVÉ ČÍSLO BULLETINU SVĚT BIOTECHNOLOGIÍ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE


uspořádali jsme pro vás

SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE

Záznam a podcast jsou dostupné na YouTubeZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN 

 

Top