Poptávka po GM potravinách roste

4.7.2017 |

Zdá se Vám, že jsou potraviny vyrobené za pomocí biotechnologií na ústupu? Tento pocit člověk snadno získá z negativního prostředí a postojů veřejnosti ke geneticky modifikovaným organismů (GMO) v Evropě. Celosvětový trend je ale opačný. Podle zprávy International Service for Acquisition for Agri-Biotech Applications (ISAAA) bylo v roce 2015 ve Spojených státech amerických vyrobeno 92 % kukuřice a 94 % sóji za pomocí genetického inženýrství. Dle Canadian Biotechnology Action Network bylo ve stejném roce v Kanadě vyprodukováno asi 80 % GM kukuřice a 60 % GM sóji.

Rostoucí zájem o geneticky upravené potraviny zvyšuje poptávka spotřebitelů po nutričně bohatých a zdravých potravinách. Dalšími faktory jsou celosvětová snaha snižovat spotřebu pesticidů a zvyšovat výtěžnost rostlin. Všechny tyto požadavky GM rostliny splňují. Navíc vysoký potenciál GM potravin oslovuje po celém světě investory, kteří vkládají do rozvoje biotechnologií nemalé finanční částky. Klíčovým faktorem v tomto pozitivním trendu jsou především vydaná povolení pro používání a uvedení GM potravin do oběhu.  Přísné regulace a velmi vysoké nároky na administraci při podání žádosti o povolení ztěžuje a prodlužuje biotechnologickým produktům cestu na trh.

Díky rostoucímu počtu povolených GM potravin na trhu se v letech 2016 – 2023 očekává 5% nárůst spotřeby GM potravin ve světě.

 

Zdroj:

http://www.occamsresearch.com/bioengineered-food-market

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15526