PF 2017

27.12.2016 |

Přiblížil se konec roku, který byl opět bohatý na události v oblasti biotechnologií.

V ČR byla schválena novela zákona o geneticky modifikovaných organismech (GMO), která od 1. 1. 2017 přinese zjednodušení administrativy u uzavřeného nakládání s GMO a možnost zákazu či omezení pěstování GM plodin. K tomu však letos došlo i bez příslušných paragrafů, neboť plochy s Bt kukuřicí v ČR „samy“ výrazně poklesly a zůstal jen jeden pěstitel. K poklesu pěstovaných GM plodin poprvé došlo i v celosvětovém měřítku.

Důvodem může být mj. i to, že pozornost v oblasti biotechnologií se významně přesouvá k novým technikám šlechtění (NBT), které poskytují stejné, mnohdy i lepší možnosti šlechtění nových produktů a zároveň je nelze tak snadno a jednoduše označit (dle evropské legislativy) za GMO. Stále však jsou tyto techniky opředeny nejistotou, zda budou či nebudou regulovány stejně tak přísně jako GMO.

Bez ohledu na to biotechnologická věda a výzkum pokračují ve svém bádání, a to jak na poli GMO (např. nové typy brambor, červené citrony, trávy odstraňující toxické látky z půdy a další), tak i v oblasti NBT (např. odolnější brambory, prasata resistentní k PRRS viru, okurky rezistentní proti virovým chorobám aj.). Pozitivní zprávou je i vznik nových vědecko-výzkumných center světového významu, jako např. BIOCEV v ČR.

Na závěr Vás chceme informovat o jedné změně, která se letos udála v samotném Biotrinu. S koncem roku 2016 ukončila svoji činnost dosavadní sekretářka spolku, Ing. Helena Štěpánková. Paní Štěpánková byla sekretářkou spolku, resp. tajemnicí sdružení, již od jeho založení v roce 1997, tj. téměř 20 let! Svojí nadprůměrnou komunikativností, pílí a odbornou i organizační aktivitou pomohla zachovat pevné místo Biotrinu na českém biotechnologickém poli. Chceme tedy oficiálně vyslovit velké DÍKY za její veškerou odvedenou práci! Zároveň věříme, že ukončením činnosti coby sekretářky spolku neskončilo její aktivní podílení se na dalším fungování Biotrinu, a zůstane tedy i nadále jeho platným členem.

Milí čtenáři, doufáme, že jste prožili radostné vánoční svátky a že stejně radostný bude i Váš vstup do nového roku 2017. Přejeme Vám v něm mnoho zdraví, spokojenosti, dobrých zpráv a zajímavých novinek, a to nejen ze světa biotechnologií.

Kolektiv Biotrinu

Autorka fotografie: Zuzana Stratilová