BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

PF 2015

Biotrin Vám přeje v novém roce 2015 mnoho pracovních a osobních úspěchů.

 

Top