Označení „bez GMO“ : Jak to vidí čeští výrobci?

20.2.2017 |

Udělali jsme průzkum trhu, abychom zjistili, zda se přibližujeme k současnému německému přístupu v označování potravin „bez GMO“. Německý trh je dobré sledovat už jen proto, že do jisté míry ovlivňuje i ten český, viz článek BIOTRINu „České mléko bez GMO" ze dne 1.10.2016.

Označování geneticky modifikovaných (GM) produktů je upraveno evropským Nařízením č. 1829/2003, podle kterého se označují pouze potraviny, které obsahují geneticky modifikované organismy (GMO). Některé země jako je například Rakousko, Francie, Lucembursko, některé části Itálie a Německo si však stanovily opačná pravidla. Označují potraviny, které neobsahují GMO. Z logiky („nelogiky“) věci by se takto mohly označit v podstatě všechny potraviny na trhu. Smysl označení tkví v tom, aby měl spotřebitel možnost si zvolit potravinu „bez GMO“. To se ale zdá být úsměvné, jelikož GM potraviny se na trhu téměř nevyskytují a pokud už na nějakou narazíme, musí být označena. Nejde tedy o spotřebitele nýbrž o výrobce a o to, kdo získá konkurenční výhodu na trhu a nabídne potravinu „bez GMO“. Toto marketingové označení je v EU povolené a jeho užití dobrovolné. Aby nálepku "bez GMO" nemohl získat každý, je její užití podmíněno určitými pravidly a zaštítěno certifikačními organizacemi.

V Německu působí VLOG – Asociace pro potraviny bez genetického inženýrství. Dle jejich pravidel se rozlišuje mezi potravinami živočišného a rostlinného původu. U živočišných produktů jde v podstatě o to, aby zvířata nebyla krmena GM krmivy, pak lze potravinu označit „bez GMO“ neboli „ohne Gentechnik“.  Nicméně jsou zde jisté výjimky. Postačí, když prasata nebudou krmena GM krmivy 4 měsíce před porážkou, zvířata produkující mléko 3 měsíce před odběrem mléka a slepice 6 týdnů před odběrem vajec. Potravina může být také označena jako „ohne Gentechnik“ při obsahu GMO v krmivech do 0,9 % a výrobci mohou bez omezení do krmiv přidávat vitaminy, aminokyseliny a enzymy vyrobené s pomocí GM mikroorganismů. V neposlední řadě zvířata mohou být léčena geneticky upravenými léky a vakcínami. Takže nic není tak horké, jak se upeče.

Přísnější pravidla platí v Německu pro rostlinné produkty, které nesmí obsahovat přísady vyráběné za použití GMO. Obsah GMO v produktu je tolerován na hranici detekovatelnosti 0,1 %. Z důvodu přísnějších kritérií u rostlinných produktů naleznete na německém trhu mnohem častěji potraviny živočišného původu označené jako „ohne Gentechnik“. Jedná se především o mléko, mléčné výrobky (nejlépe bez ovocných složek a dochucení), vejce a drůbeží maso (méně vepřové či hovězí). Navíc se výrobce nevystavuje riziku, že by tvrzením na obalu klamal spotřebitele. V EU nejsou povolena žádná GM zvířata pro výrobu potravin, takže se na trhu žádné GM potraviny živočišného původu nevyskytují.

Na základě porovnání druhů a množství tzv. potravin označených „bez GMO“ soudíme, že naši výrobci nejsou nijak drasticky tlačeni svými konkurenty či spotřebiteli, aby výrobky takto označovali. Štítek „bez GMO“ naleznete pouze zřídka, konkrétně na obalech některých olejů, sýrů a jogurtů. Ačkoliv se v posledních letech začalo označení „bez GMO“ na potravinách objevovat častěji, tak se zatím ani nepřibližujeme k rozmáhajícímu se trendu tohoto označení v Německu. V době, kdy Česká republika bojuje za nabídku stejně kvalitních potravin jako v Německu, jsme se dostali do oblasti, ve které naopak Německo svým pragmatickým přístupem převyšujeme.

 

 

 

Zdroj:

http://www.transgen.de/recht/499.lebensmittel-ohne-gentechnik.html

http://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/das_siegel/og-standard_english/VLOG_Standard_16_01_ENG_final_160701.pdf