Otevřené zasedání GMO panelu EFSA

30.9.2017 |

Ve dnech 25. - 26. 10. 2017 se v Parmě uskuteční již 118. zasedání GMO panelu, který funguje při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Toto zasedání je výjimečné tím, že je otevřeno pro externí zájemce.

GMO panel při EFSA je vědeckým poradním orgánem Evropské komise ve věcech GMO, okrajově i nových technik šlechtění - NBT (posouzení, zda spadají pod hlavičku GMO). Tento panel provádí hodnocení rizik GMO s ohledem na zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí. Není však zodpovědný za schvalování nových GMO, tvorbu legislativního rámce a nekontroluje dodržování pravidel na trhu v této oblasti.

Mezi základní činnosti GMO panelu patří:

  • hodnocení žádostí o uvedení nových GMO na trh (potraviny a krmiva, pěstování)
  • příprava dokumentů (návodů) pro hodnocení rizik GMO
  • činnost ad hoc skupin k aktuálním vědeckým problémům.

118. zasedání zasedání GMO panelu EFSA je otevřeno pro externí zájemce jen částečně, a to na body programu, kde se nevyskytují citlivé informace poskytované žadatelem. Otevřená část zasedání proběhne 25. 10. 2017 od 9:00 do 16:00 a účastnit se jej může pouze omezený počet předem registrovaných posluchačů. Registrace účasti probíhá do 11. 10. 2017 prostřednictvím on-line formuláře na webu EFSA https://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/observers. Předběžný program celého zasedání je k nahlédnutí zde: https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/171025-a.pdf

Zasedání bude živě vysíláno po internetu, v případě zájmu o jeho sledování je potřeba se registrovat (https://events-emea2.adobeconnect.com/content/connect/c1/1396121083/en/events/event/shared/1590878209/event_registration.html?sco-id=1813376946&_charset_=utf-8).

 

Zdroje:

Ministerstvo zemědělství

http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/prezentace/Ovesn%C3%A1_P%C5%99edstaven%C3%AD%20EFSA%20GMO%20panelu.pdf