Osm GM plodin čeká na povolení Evropské komise

20.8.2014 |

V letošním roce nebylo v EU vydáno ani jedno nové povolení pro dovoz a zpracování geneticky modifikované plodiny, přitom osm žádostí již prošlo velmi složitým schvalovacím procesem až k poslednímu kroku, kterým je schválení Evropskou komisí. K použití těchto plodin se z odborného hlediska kladně vyjádřil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), nerozhodně o nich hlasovaly členské státy (prostá většina byla pro schválení, k rozhodnutí je však potřeba tzv. kvalifikované většiny více než tří pětin hlasů), přesto se jimi EK nezabývala.  Vzhledem k evropským volbám a obměně Komise hrozí odklad rozhodnutí o další měsíce, neboť noví komisaři se sejdou poprvé až v listopadu a nedá se očekávat, že by tuto problematiku řešili ještě letos.

Některé z „čekajících“ GM plodin se již v zemích mimo Evropu běžně pěstují, jiné budou poprvé sklizeny letos na podzim. Jedná se o dva typy kukuřice (MON 87460, odolná k suchu a T25, tolerantní k herbicidu), čtyři modifikace sóji (305423 a MON87705, obě se zdraví prospěšným a stabilnějším složením mastných kyselin, MON87708 a BPS-CV127-9 tolerantní k herbicidu), po jedné modifikaci řepky (GT73, tolerantní k herbicidu) a bavlníku (T304-40, s kombinací tolerance k herbicidu a odolnosti vůči hmyzím škůdcům).

Sdružení evropských dovozců a zpracovatelů zemědělských komodit spolu s výrobci krmiv (COCERA, FEDIOL a FEFAC) varují, že neschválení těchto plodin může mít významné ekonomické dopady, vzhledem k tomu, že Evropa dováží 75 % své spotřeby bílkovinných krmiv ze zemí, kde se GM plodiny pěstují. Podle právních předpisů EU se na dovozy neschválených GMO vztahuje „nulová tolerance“, tudíž celé lodní náklady nebudou vpuštěny do Evropy, pokud se v nich najde byť i jen nepatrná příměs nepovolené GM plodiny. Důsledkem nečinnosti Evropské komise tak může být zvýšení ceny krmiv a ve výsledku i potravin.

 

Otevřený dopis sdružení COCERA, FEDIOL a FEFAC:

http://www.coceral.com/data/1406190046COCERAL_FEDIOL_FEFAC_joint_statement_delayed_EC_decision_food_feed_import.pdf