Ochrání nás před COVID-19 GM vakcíny?

7.8.2020 |

Ve světě probíhá usilovné hledání ochrany proti onemocnění COVID-19. Počet probíhajících klinických studií očkovacích látek se blíží ke třicítce, kandidátních vakcín je v preklinické fázi testováno více než 140. Některé z těchto vakcín obsahují geneticky modifikované (GM) viry, mnohé další jsou připravovány pomocí různých GM mikroorganismů.

  

Do 3. fáze klinického hodnocení se dostala vakcína ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222), vyvinutá v Jenner Institute, University of Oxford, kterou bude vyrábět nadnárodní farmaceutická společnost AstraZeneca. Vakcína obsahuje GM adenovirus neschopný replikace, díky němuž exprimuje spike protein viru SARS-CoV-2 (protein vyčnívající z membrány viru). Virový vektor z GM adenoviru požívá též např. Janssen (součást koncernu Johnson & Johnson). 

Jinou technologii, která se ale také neobejde bez GMO, zvolila firma Novavax. Vakcína NVX-CoV2373 je složená z nanočástic rekombinantního (= vyrobeného pomocí GMO) spike proteinu a adjuvantu Matrix-M. Protein bude produkován GM bakulovirem. Pro zajištění výrobních kapacit v Evropě koupila společnost Novavax závod v Bohumili nedaleko Prahy, dříve vlastněný společností Baxter, který je jediným zařízením k tomuto typu produkce v ČR. 

Na rekombinantním spike proteinu jsou založené i další vyvíjené vakcíny, např. konsorcia Sanofi a GlaxoSmithKline.

Nový, dosud komerčně nepoužitý typ očkování představují mRNA vakcíny. Nejdále je pravděpodobně firma Moderna, která zahájila 3. fázi klinického hodnocení svého přípravku mRNA-1273. Do těla je v tomto případě injekčně vpravena mRNA pro spike protein, enkapsulovaná v lipidových nanočásticích. Buňky imunitního systému by měly tento protein samy vyrobit a nastartovat tak tvorbu protilátek.

Stejný princip používá německá firma CureVac a konsorcium Pfizer s BioNTech

Pro úplnost je třeba doplnit, že ve 3 fázi klinického hodnocení jsou ještě 3 vakcíny čínských firem z inaktivovaného viru.

Kromě vakcín s virovým vektorem by se očkování mělo aplikovat ve dvou dávkách.

Pro posílení imunity, především u pracovníků ve zdravotnictví, se také testuje použití zdokonalené vakcíny proti tuberkulóze (GM Mycobacterium bovis, rekombinantní Bacille Calmette Guérin s vloženým genem pro listeriolysin).

 

Aby bylo urychleno testování vakcín proti COVID-19, vydala EU nařízení, podle kterého pro klinická hodnocení vakcín proti COVID-19 s obsahem GMM není nutné povolení z hlediska nakládání s GMO po dobu trvání pandemie (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1043 ze dne 15. července 2020 o provádění klinických hodnocení s humánními léčivými přípravky, které obsahují geneticky modifikované organismy nebo z nich sestávají a jsou určeny k léčbě nebo prevenci onemocnění koronavirem (COVID-19), a o jejich výdeji).

Žádosti o klinické studie budou posuzovány jen podle předpisů o klinickém hodnocení léčivých přípravků, to znamená, že hlediska ochrany životního prostředí budou brána v úvahu pouze velmi obecně. Samozřejmě se příslušné úřady mohou dohodnout, že v průběhu schvalování proběhne i posouzení rizik GMO.

Pro výrobu vakcín a výzkum platí předpisy o nakládání s GMO beze změny.

 

Zdroje:

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines

http://www.sukl.cz/sukl/prehled-hodnocenych-leciv-na-nemoc-covid-19

https://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/gmo_browse.aspx