O pěstování GM plodin budou rozhodovat samotné členské státy

17.6.2014 |

Po čtyřech letech jednání dospěli ministři životního prostředí minulý týden (12. 6. 2014) konečně k dohodě o návrhu právního předpisu, který umožní členským státům na svém území omezit nebo zakázat pěstování GM plodin, schválených v rámci celé EU. Nový předpis se týká pouze pěstování GM plodin, nesmí omezit obchod s komoditami ani s osivy. Nemění se ani způsob hodnocení rizik a schvalovací proces na úrovni EU.

Původní návrh Evropské komise z června 2010 na novelu směrnice o GMO byl projednáván dva roky, poté diskuse uvízla ve slepé uličce. K posunu došlo teprve počátkem letošního roku, v souvislosti s možným povolením pěstování GM kukuřice 1507. Následovalo velmi intenzivní hledání kompromisu, přijatelného i pro ty státy, které od roku 2012 dohodu blokovaly (mj. Velká Británie a Francie).

Podle schváleného dokumentu se stát, který si nepřeje na svém území pěstování určité plodiny, bude v prvním kroku snažit prostřednictvím Evropské komise dosáhnout dohody se žadatelem, aby ze své žádosti o pěstování GM plodiny vyňal území tohoto státu. V případě, že žadatel nebude souhlasit, bude následovat druhý krok – vyhlášení národního zákazu pěstování dané plodiny. Takové rozhodnutí ovšem bude muset být členským státem řádně odůvodněno. Novela směrnice proto obsahuje příklady možných důvodů pro zákazy nebo omezení pěstování: například cíle zemědělské politiky, územní rozvoj nebo socioekonomické dopady. Předpis stanoví též přesné lhůty pro jednání a upravuje různé možnosti, které mohou při rozhodování nastat.

Konečná podoba dokumentu je kompromisem mezi velmi odlišnými stanovisky, o čemž svědčí i okamžitá kritika jak ze strany nevládních organizací (Greenpeace, Friends of the Earth), tak ze strany průmyslu (EuropaBio).

Schválením Radou celý proces tvorby nového předpisu EU ještě nekončí. Plénum Evropského parlamentu přijalo již v polovině roku 2011 zásadní pozměňovací návrhy k původnímu návrhu Evropské komise. Nyní budou následovat jednání nadcházejícího italského předsednictví s Evropským parlamentem v novém složení o konečné podobě nové směrnice. Přesto všichni zúčastnění doufají, že se podaří záležitost uzavřít do konce letošního roku.

Česká republika vždy podporovala rozhodování o pěstování GM plodin na národní úrovni na základě principu subsidiarity (přesun rozhodování v EU na nižší úroveň). Ministr životního prostředí Richard Brabec ve svém vystoupení na Radě návrh nového předpisu podpořil, při této příležitosti ale též vyjádřil znepokojení z dopadů negativního postoje EU k zemědělským biotechnologiím na výzkum v oblasti šlechtění rostlin.

Videozáznam z jednání Rady najdete zde (GMO byly 3. bod programu):

http://video.consilium.europa.eu/webcast.aspx?ticket=775-979-14523

 

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR