Novinky v oblasti NBT - I.

13.2.2018 |

Vědecký tým Aarona W. Hummela z Minnesotské univerzity využil transgenozi a editaci genomu k vytvoření manioku odolného vůči glyfosátu. Studie ukazuje, jak je možné vytvořit rostliny odolné vůči glyfosátu a současně představuje potenciál techniky CRISPR-Cas9 pro další vylepšení vlastností manioku. Celý článek naleznete v Plant Biotechnology Journal.

Technika CRISPR-Cas9 se často používá pro cílenou mutagenezi v různých rostlinách. Až dosud ale nebyla použita u mrkve. Magdalena Klimek-Chodacka ze Zemědělské univerzity v polském Krakově se svými kolegy informovala, že se jim podařilo úspěšně za pomocí vektorů CRISPR-Cas9 zablokovat syntézu antokyanů zodpovědnou za červenou barvu u mrkve. Tento úspěch by mohl podnítit další výzkum u této důležité plodiny. Celý článek naleznete v Plant Cell Reports.

Nové techniky také pomohly vědcům z Čínského národního institutu ve výzkumu rýže. Za pomocí CRISPR-Cas9 dokáží oslabit nebo vyřadit OsFLN1, homolog HSA1/OsFLN2, které inhibují biogenezi chloroplastů. Toto zjištění přispělo k pochopení role OsFLN1 a HSA1/OsFLN2 v biogenezi chloroplastů a růstu rostlin. Celý článek naleznete v Journal of Integrative Plant Biology.

Technika CRISPR-Cas nebyla dosud aplikována u ovoce kiwi. Vědecký tým pod vedením Zupenga Wanga z Čínské akademie věd tuto neprozkoumanou oblast prolomil. Vědci za pomocí CRISPR-Cas vyřadili gen AcPDS, čímž způsobili zásadní změnu ve fenotypu a získali kiwi albína. Tato studie potvrdila, že technika CRISPR-Cas9 může být úspěšně použita u kiwi a současně poskytla vodítka pro optimalizaci této techniky u dalších rostlin. Celý článek nalezne v Plant Biotechnology Journal.

Vědci použili editaci genomu při výzkumu rýže, která by měla zvýšenou odolnost vůči suchu a odolávala by i vyšší salinitě půdy. Studie byla úspěšná a položila základ pro další vývoj rýže odolnější k suchu a zasolení půd, což má za následek zvýšení výtěžnosti u tohoto druhu rýže. Celý článek naleznete v Journal of Agriculture and Rural Development.

Vývoj „lepkavé rýže“ za pomocí mutageneze CRISPR-Cas9 je jedním z projektů týmu Jinshana Zhanga z Čínské akademie věd. Mutací bylo dosaženo u dvou vyhlášených japonských druhů rýže snížení obsahu amylázy a zvýšení žádané „lepkavosti“ rýže. Především v jihovýchodní a východní Asii je o rýži s touto vlastností veliký zájem. Celý článek naleznete v Journal of Integrative Plant Biology.

Vědec Yang Yang z Huazhong Zemědělské univerzity v Číně nalezl účinné vyřazení homologů řepky CLAVATA3 (CLV3), CLV1 a CLV2 v signální dráze CLV. Technika CRISPR-Cas9 v tomto případě zvyšuje produkci osiv u řepky. Celý článek naleznete v Plant Biotechnology Journal.

 

 

Zdroj:

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16159

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16125

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16115

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16093

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16091

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16116

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16134