Nové techniky šlechtění není nutné regulovat tak přísně jako GMO

26.8.2016 |

K tomuto závěru došli vědci, zastupující Švýcarskou akademii přírodních věd (Akademie der Naturwissenschaften Schweiz).

Tato vědecká instituce aktuálně vydala informační leták s názvem New Breeding Technologies for Swiss Agriculture - Significant Potential, Uncertain Future, tj. Nové techniky šlechtění pro švýcarské zemědělství – významný potenciál, nejistá budoucnost.

Hlavním poselstvím tohoto informačního zdroje je, že není důvod pro striktní regulaci rostlin, které vznikly prostřednictvím nových technik šlechtění (NBT)*. Oproti tomu rostliny, které vznikly s pomocí genových technik (GMO), striktní regulaci již podléhají v EU i ve Švýcarsku.

Podle švýcarských vědců se modifikace způsobené NBT mohou v přírodě vyskytnout i přirozeně a v nově vyšlechtěných rostlinách nezůstává cizí genetický materiál. NBT významně rozšiřují možnosti šlechtění rostlin, a tím mohou pomoci (nejen) švýcarskému zemědělství, aby bylo více příznivé k životnímu prostředí, ekonomicky životaschopné a udržitelné.

 

*Pozn.: O NBT se více dočtete v Biotrinové sekci "NBT - nové techniky šlechtění" pod "Články tematicky".

Zdroj:

http://www.naturalsciences.ch/uuid/38e74283-3a3f-5245-b1e0-1b50d2619ae5