Nové číslo bulletinu Svět biotechnologií - NBT a klimatická změna

3.11.2022 |

Klimatické změny a nedostatek potravin - dva zásadní, vzájemně propojené faktory, které trápí lidstvo. Jak lze snížit dopady nepříznivých vlivů a předejít tomu, aby se potravinová krize, jíž trpí především rozvojové země, neprohlubovala? Možná dílčí i globální řešení přináší nezastavitelný vědecký pokrok a vývoj moderních technologií, mezi něž spadají i nové techniky šlechtění (NBT).

Tématu potenciálu NBT ke snížení dopadů či prevenci klimatických změn byla věnována konference pořádaná spolkem BIOTRIN a VŠCHT v Praze dne 26. května 2022. V návaznosti na konferenci se jím podrobně zabývá i naše letošní speciální číslo bulletinu Svět biotechnologií "NBT - naděje v boji s klimatickou změnou".

Dozvíte se v něm, jaká je aktuální situace ve světě, které NBT mají největší potenciál pro úpravy plodin odolných vůči suchu, zasolení půd nebo výkyvům teplot, i konkrétní příklady takových plodin. Dále je shrnuta současná situace v Africe, která je na zemědělství a zpracovatelském průmyslu silně závislá a která je otevřena pěstování NBT plodin. Poslední kapitola shrnuje regulaci NBT ve světě. 

Speciální číslo Světa biotechnologií "NBT - naděje v boji s klimatickou změnou" najdete ke stažení níže.

Přejeme Vám zajímavé čtení!