Nová povolení pro GM plodiny v Evropě

9.10.2017 |

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo aktuální přehled vydaných povolení a projednávaných žádostí o uvádění geneticky modifikovaných plodin na trh v EU. Jaké plodiny byly schváleny pro dovoz a zpracování na potraviny a krmiva v letošním roce? Co naznačují nově podané žádosti?

K zajištění dostatku krmiv pro hospodářská zvířata v Evropě je nezbytný především dovoz sóji z Jižní Ameriky, kde geneticky modifikované odrůdy tvoří téměř 100 % produkce. Pro zpracování na potraviny a krmiva bylo v EU ke konci září 2017 schváleno 15 typů GM sóji. V letošním roce sice žádná nová modifikace povolena nebyla, čtyři žádosti jsou však v závěrečných fázích projednávání. Až na jednu výjimku, hybrid s linií PlenishTM se změněným složením oleje (psali jsme v článku "GM sója s výhodami by mohla být brzy dostupná v EU"), jde o modifikace tolerantní k různým herbicidům.

Nejvíce vydaných povolení (31) i projednávaných žádostí o uvádění na trh se týká kukuřice, což je způsobeno kombinováním různých transgenů u této plodiny. V USA a Kanadě se běžně pěstují hybridy se čtyřmi modifikacemi, některé nové typy kombinují dokonce šest transgenních linií. Tyto rostliny většinou produkují různé Bt toxiny, díky nimž jsou odolné vůči škůdcům, a zároveň jsou tolerantní k několika herbicidům. V letošním roce byly v EU schváleny dvě nové GM kukuřice, přičemž jednou z nich je hybrid s pěti transgeny. Bylo též obnoveno povolení pro dovoz a použití kukuřice MON810 na dalších 10 let. Budoucnost pěstování GM kukuřice v Evropě je stále nejasná – ani v letošním roce nedospěla EU k rozhodnutí o prodloužení povolení pro pěstování MON810 ani o dalších dvou žádostech (kukuřice Bt11 a 1507), které jsou projednávány už více jak 10 let.

Dvě kladná rozhodnutí Evropské komise z letošního roku se týkají GM bavlníku. Celkem je schváleno 12 typů této plodiny, které se mohou používat v potravinách a krmivech, jedná se o modifikace pro toleranci k herbicidům a pro odolnost ke škůdcům a jejich kombinace. Ovšem bavlna z GM rostlin používaná v textilním průmyslu, hygienických potřebách atd. se nijak neoznačuje, takže nelze vyloučit, že materiál z asijských zemí může obsahovat i jiné kombinace transgenů.

O pěstování GM sóji, bavlníku nebo řepky v Evropě nikdo neuvažuje, žádné takové žádosti nejsou podány. Zejména u řepky se někdy objevují mylné informace, že to jsou GM rostliny, které zaplavují naše pole. Ve skutečnosti mohou být na evropském trhu 3 typy GM řepky pouze ve formě určené ke zpracování do potravin nebo krmiv.

Kromě uvedených čtyř zemědělských plodin se do Evropy ještě mohou dovážet řezané květy GM karafiátů, v roce 2017 přibyl ke schváleným čtyřem další fialový odstín. To je vše, žádná GM rajčata, jahody ani jiné ovoce a zeleninu na pultech našich obchodů nenajdeme.

Pro odborníky z přehledu vydaných povolení a projednávaných žádostí vyplývá, že z hlediska hodnocení rizik pro zdraví bude potřeba věnovat zvýšenou pozornost možným reziduím pesticidů, včetně účinků kombinací těchto látek a Bt toxinů v GM rostlinách s více transgeny.

 

Zdroj textu: https://www.mzp.cz/cz/aktualni_informace - Přehled povolených GM plodin a podaných žádostí v EU

Zdroj obrázku: https://www.fithall.cz/