Nová položka v NBT knihovně – Sója odolná vůči háďátkům

25.4.2024 | Tereza Branyšová

Sója, jedna z nejdůležitějších surovin pro potravinářský průmysl a výrobu krmiv, má každoročně významné finanční ztráty v zemědělství. Nejčastěji jsou důvodem rostlinní parazité – háďátka, konkrétně háďátko sójové (Heterodera glycines Ichinohe). 

 

V dnešní době zemědělci k regulaci háďátek využívají přístup kombinující pěstování geneticky odolných odrůd sóji v rotaci s nehostitelskými plodinami a aplikaci přípravků na ošetření osiva. Časem se však vyvinula virulentnější háďátka, což vyžaduje identifikaci dalších zdrojů rezistence sóji.

 

Díky technologii editace genomu CRISPR-Cas9 bylo nedávno prokázáno, že efektivní zlepšení odolnosti vůči háďátku sójovému nabízí gen GmSNAP02, a to prostřednictvím mutací, které narušují jeho funkci. Tento objev může být klíčem k diverzifikaci budoucích generací odrůd sóji odolných vůči háďátkům.

 

Více na: Sója odolná vůči háďátkům

Autor textu položky v knihovně NBT: Eliška Čermáková