Nová položka v NBT databázi – Kukuřice s vyšším výnosem zrna

7.9.2023 |

S ohledem na neustále se zvyšující sucho je nezbytné vyvíjet plodiny, které budou vůči těmto obtížným klimatickým podmínkám odolné. Nedávno představená
nová linie kukuřice s názvem ARGOS8 se jeví jako slibná možnost. Tato linie kukuřice vyniká svou schopností odolávat obtížným podmínkám sucha, což představuje důležitý krok vpřed.

Tato specifická linie kukuřice vznikla díky editaci genu argos8 za využití technologie CRISPR/Cas9. Geny tohoto typu slouží jako negativní regulátory odpovědi rostlin na etylen, což je důležitý fytohormon ovlivňující reakce rostlin na abiotický stres, včetně nedostatku vody a vysoké teploty. Nadměrná exprese genu argos8 umožňuje rostlinám nejen sníženou citlivost na etylen, čímž je zvýšena jejich tolerance vůči suchu, ale přispívá také ke zvýšení výnosu zrna.

 

Více na: Kukuřice s vyšším výnosem zrna