BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Nová položka v NBT databázi – Endofytní houba s delecí genu pro námelový alkaloid

Houba Epichloë coenophiala, symbiotický endofyt trávy kostřavy rákosovité, běžně produkuje námelové alkaloidy, především ergovalin. Přítomnost alkaloidů v trávě je problémem především pro hospodářská zvířata, která může po pozření postihnout tzv. kostřavová toxikóza.

Pomocí metody CRISPR-Cas9 se nyní u zmiňované houby podařilo eliminovat alely genu pro tvorbu námelového alkaloidu. Takto upravený endofyt (deleční mutant) bude dále testován, a to jak z hlediska polní užitkovosti, tak z hlediska užitkovosti hospodářských zvířat. Pokud by testování přineslo pozitivní výsledky, dostal by se následně mutant i k pěstitelům.

 

Více na: Epichloë coenophiala s delecí alel genu pro námelové alkaloidy

 

Aktuálně

BIOTRIN MĚNÍ LOGO


NOVÉ ČÍSLO BULLETINU SVĚT BIOTECHNOLOGIÍ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE


uspořádali jsme pro vás

SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE

Záznam a podcast jsou dostupné na YouTubeZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN 

 

Top