Nová položka v knihovně NBT – Genetické úpravy prasat pro snížení rizika odmítnutí xenotransplantace

30.11.2023 |

Xenotransplantace, proces přenosu zvířecích orgánů do lidských pacientů, představuje nadějný přístup k řešení nedostatku lidských orgánů pro transplantace. Hlavní výzvou této metody je odmítnutí zvířecích tkání nebo orgánů pacientem, což vedlo k rozvoji genetického inženýrství prasat. Ta jsou aktuálně považována za nejvhodnější zvířecí druh pro tuto techniku.

Genová úprava prasat prostřednictvím nástrojů, jako jsou ZFN, TALENy a CRISPR/Cas9, nabízí perspektivní možnost vytvoření geneticky modifikovaných prasat s nižším rizikem odmítnutí. Tato technologie může výrazně urychlit vývoj xenotransplantací a přiblížit je tak k praktickému využití v medicíně.

 

Více na: Prasata s vyřazenou činností dvou genů kódujících xenoantigeny α-Gal a Neu5Gc