BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Nová položka v databázi NBT organismů – Tilapie s vyšší výtěžností masa

Do NBT databáze, kterou Biotrin vytvořil a zveřejnil v roce 2021, byla přidána nová položka – Tilapie se zvýšenou výtěžností masa

Vzhledem k tomu, že ryba tilapie je prvním živočichem v našem přehledu konkrétních produktů nových technik šlechtění, bylo nutné "Databázi NBT plodin" přejmenovat na "Databázi NBT organismů". V krátké době budou následovat i další geneticky editovaní živočichové, kteří by se časem mohli objevit na trhu, minimálně v zemích mimo EU.

Tilapie je jednou z nejrozšířenějších a nejvýznamnějších ryb v tropické sladkovodní akvakultuře. 

Geneticky editovanou (GE) tilapii vyvinula společnost Intrexon a její dceřiná společnost AquaBounty Technologies známá díky lososovi AquaAdvantage®(AAS). 

GE linie prokazuje zvýšenou rychlost růstu, zlepšení výtěžnosti filet a zlepšení poměru konverze krmiva.

 

Více na: Tilapie se zvýšenou výtěžností masa | BIOTRIN

Aktuálně

MÁTE MOŽNOST VYJÁDŘIT SE!
Veřejná konzultace | Evropská komise


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top