Tilapie se zvýšenou výtěžností masa

  • organismus: tilapie
  • nová vlastnost: zvýšená výtěžnost masa – filetů, lepší konverze krmiva
  • zacíleno na: chovatele, zpracovatele/prodejce
  • technika vzniku: ostatní
  • povoleno v EU: ne

(c) Ing. Barbora Hošková, VŠCHT Praha

Tilapie je jednou z nejrozšířenějších a nejvýznamnějších ryb v tropické sladkovodní akvakultuře s relativně nízkými produkčními náklady, rychlým růstem a kvalitním masem. Druhy obchodovatelné pod označením tilapie mají velký ekonomický význam, a jsou mezi ně zařazeny druhy z rodů Coptodon, Oreochromis a Sarotherodon. Předpokládá se, že tilapie bude jedním z nejvíce rostoucích produkčních segmentů akvakultury.

Geneticky editovanou (GE) tilapii vyvinula společnost Intrexon a její dceřiná společnost AquaBounty Technologies známá díky lososovi AquaAdvantage®(AAS). GE-FLT01 je patentovaná, předmětem patentu W02019195679A1 je tilapie se zlepšenými růstovými charakteristikami.

Zástupci firmy Intrexon uvádí, že knockout genu pro myostatin (mstn) u tilapie může zlepšit např. výnos filé, rychlost růstu a konverzi krmiva. Podle patentu byly metodami genové editace upraveny druhy Oreochromis niloticus (tlamoun nilský; užívaná synonyma jsou tilapie nilská či okounovec nilský), O. aureus (tlamoun zlatý; užívaná synonyma jsou tilapie zlatá, tlamovec zlatý či tilapie modrá) a O. mossambicus (tlamoun mosambický; synonymum tilapie mozambická). GE linie prokazuje až 16% zvýšení rychlosti růstu, 70% zlepšení výtěžnosti filet a 14% zlepšení poměru konverze krmiva.

Vzhledem k tomu, že tento produkt je určen ke komercializaci, zástupci zdůrazňují, že se na produkt před jeho uvedením na trh vztahují standardní postupy s ohledem na bezpečnost potravin a životní prostředí.

Podle argentinské Národní poradní komise pro zemědělskou biotechnologii (CONABIA) byla tilapie GE-FLT01 vyvinuta pomocí takových technik úpravy genů, kdy výsledný produkt neobsahuje cizí DNA ani novou kombinaci genetického materiálu, a proto nebude GE tilapie GE-FLT01 v Argentině klasifikována/regulována jako GMO. 

Aktualizace ke dni: 1.2.2024