BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Nová položka v databázi NBT organismů - skot lépe odolávající teplu

Tur domácí (Bos taurus) neboli skot byl domestikován již v době neolitu a od té doby se chová zejména pro maso a mléko.

Pomocí metody CRISPR/Cas9 se u skotu podařilo upravit gen pro receptor prolaktinu (prlr). Laktogenní funkce byla u skotu zachována, ale došlo ke zkrácení srsti. Tento fenotyp, nazývaný “slick“ (z angl. slick hair coat), umožňuje lepší adaptaci na vyšší teploty. Takto geneticky upravený skot je označován jako GE-PRLR-SLICK.

Embrya byla oplodněna in vitro, geneticky upravena a přenesena do náhradních matek. Se změnou v genu pro prolaktin se narodila tři telata, z nichž jedno zemřelo na srdeční vadu, která však přímo s cílenou genetickou úpravou nesouvisela.

Tuto cílenou genetickou změnu označila FDA v roce 2022 jako nízkorizikovou a lze tak uvádět na trh produkty (např. maso) z upravených jedinců i z jejich potomstva.

Další informace: Skot lépe odolávající horkému počasí

Aktuálně

​POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIEZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN

Top