BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Nizozemsko předsedá v EU

Se začátkem nového roku nastoupilo k půlročnímu předsednictví v EU Nizozemsko. Je to již jeho dvanácté předsednictví, patří totiž k zakládajícím členským státům EU.

Nizozemsko tvoří společný 1,5 letý program se Slovenskem a Maltou, které budou v čele EU následovat. Trojice předsednictví vymezuje dlouhodobé cíle a připravuje témata a hlavní otázky, jimiž se bude Rada EU zabývat.

Pracovní program nizozemského předsednictví pro první polovinu roku 2016 se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti:

  • migrace a mezinárodní bezpečnost,
  • zdravé finance a robustní eurozóna,
  • podpora inovací a tvorby pracovních míst a
  • progresivní politika v oblasti klimatu a energetiky.

Podrobnější programy jsou uvedeny dle jednotlivých oblastí Rady EU. V Radě pro zemědělství a rybolov ani v Radě pro životní prostředí není konkrétní zmínka o biotechnologiích. Vypadá to tedy, že GMO tento půlrok nebudou středem zájmu evropských politiků.

Nicméně ani za nizozemského předsednictví nepřestanou fungovat pracovní bruselské orgány určené pro oblast GMO. Probíhají např. přípravy na setkání států v rámci COP-MOP Cartagenského protokolu, které se uskuteční v prosinci v Mexiku společně s Konferencí smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti. Společným tématem jednání je syntetická biologie. Také se letos očekává řešení nových technik šlechtění (NBT - New Breeding Techniques, viz listopadové číslo Světa biotechnologií z loňského roku a článek ze dne 15. 12. 2015) a technické řešení stopových příměsí GMO v osivech.

 

Zdroje:

http://www.consilium.europa.eu/cs/council-eu/presidency-council-eu/

http://english.eu2016.nl/eu-presidency

Ministerstvo životního prostředí

Aktuálně


ZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top