NBT objektem zájmu konference Plant Biology Europe 2018

15.3.2018 |

Pozvánka na akci

Opakovaným tématem našich příspěvků jsou nové šlechtitelské techniky (new breeding technologies – NBT), které se stále více dostávají do popředí zájmu na politické i vědecké scéně.

V letošním roce se např. uskuteční vědecká konference s ambiciózním názvem „Plant Biology Europe 2018“ (PBE). Dle vyjádření pořadatelů má být tato konference největší událostí svého typu v Evropě a svým multidisciplinárním přístupem jedinečná i v rozměru globálním. Pořádají ji společně  EPSO (European Plant Science Organisation) a FESPB (Federation of European Societies of Plant Biology), zahrnující i společnost českou.

Konference se uskuteční v Kodani ve dnech 18. – 21. června 2018.

Vedle tradičních disciplín, jako např. klasický výzkum fotosyntézy, reakce rostlin na stresové faktory, techniky a přínosy fenotypingu či studium evoluce rostlinného genomu, je konference přednostně směrována na moderní oblasti rostlinné vědy. Zajímavé nejen z hlediska základního výzkumu, ale také aplikačně. Mezi devět hlavních témat se tak do programu zařadily i NBT.

Ať již přímá účast na této akci nebo alespoň dodatečné pročtení konferenčních materiálů budou nesporně velmi cenné pro porovnávání skutečných a virtuálních přínosů a rizik těchto unikátních technologií.

                          

Zdroj: http://www.europlantbiology2018.org/scientific-programme