BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

NBT objektem zájmu konference Plant Biology Europe 2018

Pozvánka na akci

Opakovaným tématem našich příspěvků jsou nové šlechtitelské techniky (new breeding technologies – NBT), které se stále více dostávají do popředí zájmu na politické i vědecké scéně.

V letošním roce se např. uskuteční vědecká konference s ambiciózním názvem „Plant Biology Europe 2018“ (PBE). Dle vyjádření pořadatelů má být tato konference největší událostí svého typu v Evropě a svým multidisciplinárním přístupem jedinečná i v rozměru globálním. Pořádají ji společně  EPSO (European Plant Science Organisation) a FESPB (Federation of European Societies of Plant Biology), zahrnující i společnost českou.

Konference se uskuteční v Kodani ve dnech 18. – 21. června 2018.

Vedle tradičních disciplín, jako např. klasický výzkum fotosyntézy, reakce rostlin na stresové faktory, techniky a přínosy fenotypingu či studium evoluce rostlinného genomu, je konference přednostně směrována na moderní oblasti rostlinné vědy. Zajímavé nejen z hlediska základního výzkumu, ale také aplikačně. Mezi devět hlavních témat se tak do programu zařadily i NBT.

Ať již přímá účast na této akci nebo alespoň dodatečné pročtení konferenčních materiálů budou nesporně velmi cenné pro porovnávání skutečných a virtuálních přínosů a rizik těchto unikátních technologií.

                          

Zdroj: http://www.europlantbiology2018.org/scientific-programme

Aktuálně

​POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIEZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN

Top