Návrh Evropské komise povolující národní zákazy použití GM potravin a krmiv je nadále odmítán

5.8.2015 |

Evropská komise (dále „EK“) vytvořila a předložila návrh právního dokumentu, díky kterému by členské státy mohly za určitých podmínek vyhlásit národní zákaz použití geneticky modifikovaných (dále „GM“) potravin a krmiv schválených na úrovni EU. Tento návrh se však nesetkal s podporou ani v Evropském parlamentu (dále „EP“) ani mezi členskými státy na jednání příslušné Rady ministrů.

Návrh EK byl kritizován již začátkem června na jednání výboru pro životní prostředí EP (viz informace Biotrinu ze dne 17.6.2015). O měsíc později jej pak odmítli i další poslanci EP a ministři členských států na jednání Rady pro zemědělství a rybolov.

Hlavními body kritiky jsou: nesoulad s mezinárodními pravidly obchodu, narušení vnitřního trhu v EU, obtížná implementace, návrh neumožňuje více demokracie v procesu schvalování.

V aktuálně platném schvalovacím postupu, založeném na vědeckém posouzení rizik nových GMO, členské státy nedokáží najít společnou pozici pro jednotné rozhodnutí. Žádost o povolení nového GMO je tedy v posledním kroku schvalovacího procesu předložena EK, která rozhodne ve prospěch žádosti, za což je následně mnohými členskými státy kritizována. EK prozatím nemá žádný plán B, jak nepříznivou situaci vyřešit, a do základních postupů komitologie se zasahovat nechystá.

Konečné hlasování o návrhu EK v rámci plenárního zasedání EP je naplánováno na konec října.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství