Národní zákazy použití GM potravin a krmiv v EU?

30.4.2015 |

Výsledkem „revize“ rozhodovacího procesu o uvádění GMO na trh, kterou měla ve svém programu nová Evropská komise (dále "EK"), se stal návrh nařízení, kterým se mění nařízení  1829/2003 o GM potravinách a krmivech.

Nový předpis, který EK zveřejnila 22. 4. 2015, je inspirován nedávno přijatou směrnicí 2015/412, umožňující národní zákazy pěstování GM plodin. Podle předloženého návrhu nařízení by členské státy mohly omezit používání GM potravin a krmiv na svém území poté, co bylo na úrovni EU vydáno povolení pro uvádění příslušného GMO na trh. Schvalovací proces daný nařízením 1829/2003 se nemění, zůstává zachováno jednotné hodnocení rizik pro zdraví a životní prostředí, prováděné Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) ve spolupráci s členskými státy. Národní restriktivní opatření proto nesmí být odůvodněna riziky pro zdraví a životní prostředí.

Využít možnosti omezení nebo zákazu použití GM plodiny však bude představovat pro úřady členských států tvrdý oříšek, protože nesmí porušovat pravidla volného vnitřního trhu ani mezinárodní závazky EU (WTO), opatření musí být přiměřená, nesmí diskriminovat výrobky ze třetích zemí atd. Na rozdíl od směrnice o zákazech pěstování GMO, neobsahuje návrh nařízení příklady možných odůvodnění. Jakákoliv rozhodnutí o přijetí restriktivních opatření budou pravděpodobně napadnutelná ze strany importérů i ve WTO.

Důvodem předložení návrhu je situace při rozhodování o povolení jednotlivých GM plodin. Pozice členských států jsou rozdělené tak, že při hlasování nikdy není dosaženo tzv. kvalifikované většiny. Konečné rozhodnutí zůstává na EK, která ovšem také není jednotná. V důsledku politických diskusí nebylo od podzimu 2013 až do 24. dubna 2015 vydáno jediné rozhodnutí o uvedení na trh nového GMO. Tato situace je neudržitelná.

Sama EK v souvislosti s předložením návrhu nařízení uvádí, že zatímco GM potraviny se v Evropě prakticky nepoužívají, bez GM krmiv neobejdeme. Od té doby, co EU zakázala použití masokostních mouček v souvislosti s BSE („nemoc šílených krav“), je sója hlavním ekonomicky dostupným zdrojem bílkovin pro výkrm drůbeže a prasat. Více než 60 % bílkovinných krmiv je nutné do EU dovážet, a to právě ze zemí, kde téměř veškerá pěstovaná sója je geneticky modifikovaná (Brazílie, Argentina, USA). Ze statistik dovozů je patrné, že mnoho členských států hlasuje proti povolení GM plodin, ačkoliv značné množství GM krmiv dovážejí. Vlastní produkcí kryje EU pouze asi 5 % spotřeby sóji a ani rozšíření ploch, na kterých se pěstuje sója a další luštěniny, by závislost na dovozech příliš nesnížilo.

Proti možnosti zákazů používání GM potravin a krmiv protestují dovozci a zpracovatelé krmiv a též země, kde se GM plodiny pěstují. Řešení předložené Komisí odsoudili ale i odpůrci GMO („Zelení“ europoslanci, Greenpeace atd.), neboť si uvědomují, že jakékoliv národní výjimky z pravidel volného trhu by u soudu neobstály. Návrh EK ostře odsoudily USA v rámci jednání o obchodní dohodě s EU (TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership).

Jediným kladným přínosem diskusí kolem návrhu nařízení o národních zákazech GM potravin a krmiv se zatím jeví rozšíření povědomí veřejnosti o závislosti evropských zemí na dovozech GM krmiv.

 

Článek zpracovalo Ministerstvo životního prostředí na základě níže uvedených zdrojů:

 

Tiskové prohlášení EK:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4777_en.htm

 

Otázky a odpovědi EK v českém jazyce:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4779_cs.htm

 

EuropaBio – informace k dovozům GM krmiv a tiskové prohášení:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4779_cs.htm

http://www.europabio.org/press/new-rules-gmo-trade-would-end-eu-internal-market

 

Reakce Greenpeace:

http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2015/Juncker-breaks-promise-to-make-EU-GMO-decisions-more-democratic/

 

Reakce Zelených v Evropském parlamentu:

http://www.greens-efa.eu/gmo-approvals-13864.html

 

Tisková konference po 9. kole jednání o TTIP:

http://video.state.gov/xode/accessible_player.html?bctid=4193961000001