Národní zákazy GM potravin a krmiv v nedohlednu

8.11.2015 |

To, co se očekávalo, se také stalo. Evropský parlament (dále jen EP) zamítnul návrh předpisu Evropské komise (dále EK) týkajícího se národních zákazů dovozu a zpracování geneticky modifikovaných (dále jen GM) potravin a krmiv v rámci EU. A to poměrně jednoznačně 619 hlasy (z celkových 751). Jeden z evropských poslanců to dokonce komentoval slovy, že nikdy nezažil takovou shodu mezi poslanci na půdě EP. Za zamítnutím návrhu EK jsou obavy z negativního vlivu na vnitřní jednotný trh EU a nesouladu s pravidly WTO.

Zástupci jednotlivých relevantních výborů EP volají po vytvoření nového návrhu, který by zaručil nenarušené fungování jednotného trhu EU a zároveň umožnil zakázat dovoz a zpracování GM potravin a krmiv na území příslušného státu, pokud si to dotčená země přeje.

Záměr je jasný, realizace však obtížná. EK svým návrhem jistě nezamýšlela narušit jednotný trh EU. Hlavním problémem je fakt, že se situace nedá vyřešit jinak, než obejitím odborné stránky věci, tj. vědeckých poznatků v oblasti GMO.

EK i přes nesouhlasné vyjádření většiny poslanců EP svůj návrh považuje za dobrý a účelný, a měnit jej nechce. O definitivním osudu návrhu předpisu tak zřejmě nakonec rozhodnou samotné členské státy při jednání na úrovni Rady ministrů. S ohledem na jejich dřívější kritiku to vypadá na zamítnutí návrhu.

Možná je to i součást promyšlené strategie EK – vyjít vstříc členským státům, které volaly po řešení v oblasti národních zákazů GMO, i když s předem známým (nulovým) výsledkem.

Pozn.: O problematice národních zákazů GM potravin a krmiv Biotrin informoval již dříve - viz články ze dne 17.9.20155.8.2015, 17.6.2015 a 30.4.2015.

 

Zdroj:

https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/news/meps-reject-half-baked-eu-commission-gmo-opt-out-plans