Nadchází půlrok pod taktovkou Lucemburska

7.7.2015 |

1. července jsme se přehoupli do druhé poloviny roku. Z hlediska fungování Evropské unie (dále EU) je toto datum příznačné pro změnu předsednické země. Letošní druhou polovinu roku 2015 má pod taktovkou Lucembursko. Tato země předsedá EU v rámci půlročního rotačního systému již potřinácté.

Lucembursko je sice nejmenší členskou zemí EU (rozloha 2,6 tis. km2 a cca 0,5 mil. obyvatel), nicméně z hlediska fungování EU poměrně významnou zemí – patří mezi 6 zakládajících členských států a jsou v ní situovány některé útvary Evropské komise (dále EK) a správní útvary Evropského parlamentu. Aktuálně má Lucembursko významné postavení i v rámci EK, které předsedá lucemburský zástupce Jean-Claude Juncker.

Pracovní program lucemburského předsednictví na druhou polovinu roku 2015 vychází ze sedmi hlavních témat:

  • povzbuzení investic k obnovení růstu a zaměstnanosti,
  • prohloubení sociálního rozměru EU,
  • vyrovnání se s migrací včetně otázek svobody, práva a bezpečnosti,
  • oživení jednotného trhu s důrazem na jeho digitální rozměr,
  • zasazení evropské konkurenceschopnosti do světového a transparentního rámce,
  • podpora udržitelného rozvoje a
  • posílení přítomnosti EU v celosvětovém kontextu.

V rámci tématu „podpora udržitelného rozvoje“ najdeme i zmínku o geneticky modifikovaných organismech (dále GMO). V krátké stati se uvádí, že předsednictví doufá, že bude schopno přispět k demokratické debatě zahájením práce na revizi schvalovacího procesu pro GMO v potravinách a krmivech.

Je otázkou, co přesně se za touto jednou větou skrývá, nicméně vodítkem nám může být dosavadní přístup a postoj Lucemburska v těchto otázkách – hlasování proti návrhům EK na schválení nových GMO v EU či vyhlášení národních zákazů pěstování GM plodin, což nahrává spíš straně oponentů GMO.

 

Zdroje:

http://www.eu2015lu.eu/en/index.html

http://www.eu2015lu.eu/en/la-presidence/a-propos-presidence/programme-et-priorites/index.html

http://europa.eu/about-eu/facts-figures/administration/index_cs.htm