BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Memorandum o spolupráci s Universitou Palackého

BIOTRIN z.s. a Universita Palackého v Olomouci – pracoviště Centrum regionu Haná (CRH) podepsali 9. června 2014 Memorandum o spolupráci.

Pracoviště Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum se dlouhodobě a na mezinárodní úrovni zabývá mimo jiné výzkumem a vývojem v oblasti biotechnologických a genetických přístupů umožňujících vytváření zemědělských plodin s vyššími výnosy či větší tolerancí vůči nepříznivým vlivům vnějšího prostředí. Zároveň funguje od roku 2011 jako oficiální regionální kancelář Evropské biotechnologické federace (EFB) pro ČR.

BIOTRIN se od roku 1997 zabývá informováním veřejnosti o biotechnologiích, o geneticky modifikovaných organizmech (GMO), jejich významu, problémech, technologickém, ekonomickém i politickém vývoji.

Memorandum stvrzuje společný zájem partnerů informovat odbornou i laickou veřejnost o moderních biotechnologiích, výsledcích vědeckého výzkumu a nových metodách šlechtění rostlin. Stěžejní formou šíření informací bude publikační činnost s využitím webových stránek www.biotrin.cz a organizace seminářů o biotechnologiích v ČR a ve světě.

Aktuálně

​POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIEZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN

Top