BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Memorandum o spolupráci s Universitou Palackého

BIOTRIN z.s. a Universita Palackého v Olomouci – pracoviště Centrum regionu Haná (CRH) podepsali 9. června 2014 Memorandum o spolupráci.

Pracoviště Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum se dlouhodobě a na mezinárodní úrovni zabývá mimo jiné výzkumem a vývojem v oblasti biotechnologických a genetických přístupů umožňujících vytváření zemědělských plodin s vyššími výnosy či větší tolerancí vůči nepříznivým vlivům vnějšího prostředí. Zároveň funguje od roku 2011 jako oficiální regionální kancelář Evropské biotechnologické federace (EFB) pro ČR.

BIOTRIN se od roku 1997 zabývá informováním veřejnosti o biotechnologiích, o geneticky modifikovaných organizmech (GMO), jejich významu, problémech, technologickém, ekonomickém i politickém vývoji.

Memorandum stvrzuje společný zájem partnerů informovat odbornou i laickou veřejnost o moderních biotechnologiích, výsledcích vědeckého výzkumu a nových metodách šlechtění rostlin. Stěžejní formou šíření informací bude publikační činnost s využitím webových stránek www.biotrin.cz a organizace seminářů o biotechnologiích v ČR a ve světě.

Aktuálně

NOVÁ publikace


sběr podpisů
PETICE 
opět prodloužen do
25. 7. 2021


21. října 2021
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen  

Top