Máte možnost vyjádřit se!

11.10.2021 |

Evropská komise (dále EK) zveřejnila na svých stránkách bližší informace ke dvěma oblastem, které aktuálně řeší:
  • (ne)posuzování nových technik šlechtění stejným způsobem jako GMO
  • udržitelná produkce potravin v EU (Farm to Fork Strategy).
K oběma tématům EK vypracovala dokumenty – tzv. inception impact assessment (prvotní posouzení dopadů), v kterých shrnuje a popisuje stávající situaci, včetně aktuálně problematických bodů, navrhuje konkrétní legislativní kroky a nabízí různé možnosti řešení, analyzuje ekonomické a sociální dopady, případně dopady pro životní prostředí aj.
 
Oba dokumenty EK zveřejnila proto, aby získala od občanů EU prvotní zpětnou vazbu, a mohla tak efektivněji připravit další konzultace s veřejností, které jsou plánovány na příští rok.
 
K prvnímu tématu (posuzovat NBT jako GMO či nikoliv?) se můžete vyjádřit do 22. 10. 2021 zde: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Legislation-for-plants-produced-by-certain-new-genomic-techniques_en
 
K druhému tématu (udržitelná produkce potravin v EU) lze napsat komentář do 26. 10. 2021 zde:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Sustainable-EU-food-system-new-initiative_en
 
Kdokoliv má možnost k oběma oblastem a chystaným krokům EK vyjádřit svůj názor. Všechny komentáře jsou na stránkách EK zveřejněné.