Krmná studie neprokázala negativní efekty GM kukuřice na nosnice

26.1.2014 |

Na Čínské zemědělské univerzitě provedli výzkumnou studii, která sledovala, jak budou reagovat nosnice na krmivo obsahující geneticky modifikovanou (GM) kukuřici BVLA430101. Jedná se o transgenní kukuřici transformovanou mikrobiálním genem pro fytázu phyA. Fytáza, která se podílí na rozkladu kyseliny fytové, má velký význam ve zvyšování nutriční hodnoty krmiv pro monogastrické živočichy, tedy i nosnice. Mezi sledovanými efekty studie byl např. vliv na hmotnost vnitřních orgánů, biochemické parametry a stravitelnost živin. Výzkumníci sledovali 144 nosnic starých 50 týdnů, které byly náhodně roztříděny do dvou skupin. 16 týdnů bylo podáváno jedné skupině nosnic krmivo obsahující GM kukuřici; druhá – kontrolní skupina konzumovala krmivo bez GM kukuřice.

Výsledky studie neprokázaly žádné nežádoucí efekty při konzumaci GM kukuřice. Ve svalech ani v reproduktivních orgánech nosnic nebyly nalezeny geny GM kukuřice. Nadto se ukázalo, že GM kukuřice transformovaná mikrobiálním genem pro fytázu phyA může zlepšit stravitelnost fosforu u nosnic.