BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Krmná studie neprokázala negativní efekty GM kukuřice na nosnice

Na Čínské zemědělské univerzitě provedli výzkumnou studii, která sledovala, jak budou reagovat nosnice na krmivo obsahující geneticky modifikovanou (GM) kukuřici BVLA430101. Jedná se o transgenní kukuřici transformovanou mikrobiálním genem pro fytázu phyA. Fytáza, která se podílí na rozkladu kyseliny fytové, má velký význam ve zvyšování nutriční hodnoty krmiv pro monogastrické živočichy, tedy i nosnice. Mezi sledovanými efekty studie byl např. vliv na hmotnost vnitřních orgánů, biochemické parametry a stravitelnost živin. Výzkumníci sledovali 144 nosnic starých 50 týdnů, které byly náhodně roztříděny do dvou skupin. 16 týdnů bylo podáváno jedné skupině nosnic krmivo obsahující GM kukuřici; druhá – kontrolní skupina konzumovala krmivo bez GM kukuřice.

Výsledky studie neprokázaly žádné nežádoucí efekty při konzumaci GM kukuřice. Ve svalech ani v reproduktivních orgánech nosnic nebyly nalezeny geny GM kukuřice. Nadto se ukázalo, že GM kukuřice transformovaná mikrobiálním genem pro fytázu phyA může zlepšit stravitelnost fosforu u nosnic.

Aktuálně

​POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIEZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN

Top