Kontroly nakládání s GMO v ČR jsou důkladné

10.2.2014 |

Na konci loňského roku zveřejnila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) informace ke kontrolám GMO, které provádí v ČR. Z přehledu, který je uveden na internetových stránkách ČIŽP, vyplývá, že dozorování nakládání s GMO v ČR je důkladné a pestré. ČIŽP totiž provádí kontrolu na všech úrovních nakládání s GMO, od uzavřeného nakládání (kontrola skleníků a laboratoří, včetně vybavení požadovaného pro stanovený stupeň rizika), přes uvádění do životního prostředí (kontrola polních pokusů - dodržování stanovených podmínek a parametrů rozhodnutí) až po uvádění do oběhu (kontrola pěstitelů GM plodin, řešení problematiky příměsí GMO v osivu, kontrola uvádění do oběhu nepovolených GMO apod.).

Např. za rok 2013 provedl ČIŽP celkem 35 kontrol, z toho 25 kontrol se týkalo uzavřeného nakládání a v 10 případech šlo o polní pokusy. V předchozích letech byla celková čísla ještě vyšší, v průměru se jednalo o cca 50 kontrol ročně. K extrémnímu nárůstu kontrol došlo v roce 2007, kdy se na trh v ČR dostaly nepovolené GM akvarijní rybičky. Je tedy vidět, že inspektoři ČIŽP dokáží reagovat i na aktuální výzvy.

Počty uživatelů GMO

Zajímavá je i mapa, na které jsou vyznačeny počty uživatelů GMO (uzavřené nakládání + polní pokusy) v jednotlivých krajích. Lze se tak mj. dozvědět, v kterém kraji se GMO moc nefandí (žádný uživatel není např. v Karlovarském, Libereckém, Pardubickém nebo Moravskoslezském kraji), a kde jsou naopak počty uživatelů GMO výrazné (zejm. Praha, a pak Jihočeský a Jihomoravský kraj).

Přehled počtu a typu kontrol nakládání s GMO je uveden za celou dobu fungování základního právního předpisu v oblasti GMO v ČR – zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, tedy od roku 2004 do roku 2013. Za tu dobu ČIŽP udělil pokuty v celkové hodnotě necelého půl milionu korun. Nicméně v praxi je také často používána možnost uložit místo pokuty nápravné opatření, což jen dokladuje pragmatický přístup ze strany dozorových orgánů v oblasti GMO, a zároveň i podporuje obecně deklarovaný liberální postoj ČR v otázce GMO.