Kongres o rostlinné genomice a genové editaci

12.9.2019 |

Na jaře příštího roku proběhne kongres zaměřený na genomiku rostlin a genovou editaci. Konkrétně jde o "8th Plant Genomics and Gene Editing Congress: Europe", který se bude konat v holandském Rotterdamu ve dnech 4. - 5. března 2020.

Kongres si klade za cíl představit nejnovější vývoj v genomice rostlin, šlechtitelských technikách, aplikaci umělé inteligence v bioinformatice a při fenotypizaci.

Všechny tyto oblasti se zaměřují na klíčovou výzvu 21. století, kterou zůstává zabezpečení dostatku potravin ve světě. Předpokládá se, že do roku 2050 bude muset zemědělství navýšit svou produktivitu o 25 - 70 %, aby se podařilo nasytit obyvatele naší planety. Zásadními faktory přitom budou vhodné užívání půdy, výnosy plodin a jejich rezistence vůči nemocem, suchu a škůdcům.

V šesti různých sekcí zazní cca 50 prezentací, které se zaměří právě na tyto důležité faktory. Konkrétně jde o následující sekce - témata:

  1. Pšenice a ječmen - genomika a genová editace
  2. Rýže a brambory - genomika a genová editace
  3. Bioinformatika a umělá inteligence
  4. Šlechtitelské techniky u obilnin
  5. Rezistence vůči chorobám a škůdcům
  6. Fenotypizace rostlin a umělá inteligence

Zmiňovaný kongres, již osmý v pořadí, je unikátním místem, kde se setkávají pracovníci akademické i komerční sféry a vzájemně si vyměňují zkušenosti a znalosti v oboru rostlinných věd. Vytváří tak výjimečnou síť, prostřednictvím které mohou nejnovější poznatky vědy najít uplatnění v zemědělské praxi.

Registrovat na konferenci se lze na stránkách Global Engage, organizátora akce: http://www.global-engage.com/event/plant-genomics/#register, akademickým pracovníkům se poskytuje sleva.

 

Zdroj: http://www.global-engage.com/event/plant-genomics-usa/