BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Komercializace GM plodin ve světě 2013

James Clive, ISAAA, autor studie „Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2013“ sleduje vývoj pěstování GM plodin od roku 1996 a každoročně zpracovává a publikuje výsledky (viz přiložený graf).

Biotrin přinášel informace o vývoji komercializace v posledních letech na stránkách Světa biotechnologií. Nyní uvádíme nejpodstatnější nové zprávy v krátkém přehledu.

V roce 2013 se zabývalo pěstováním GM plodin 18 mil. zemědělců ve 27 zemích světa, plocha GM plodin zaujímala celkem 175,2 mil. hektarů. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k 3% nárůstu (5 mil. ha).

V posledních 3 letech se na růstu využívané plochy podílejí především rozvojové země, zatímco v průmyslových zemích se využívaná plocha nemění. To hovoří o určité „nasycenosti“ možností v těchto zemích. K růstu by zřejmě došlo při použití dalších druhů GM plodin, např. GM pšenice nebo GM cukrovky nebo při rozšíření do dalších zemí, které zatím GM neschválily k pěstování.

Ve využití GM plodin významně vede Severní Amerika, následuje Jižní Amerika a Asie. Na ostatních kontinentech jsou využívány GM plodiny podstatně méně (viz tabulka 1). V Evropě stojí za zmínku Španělsko využívající povolení kukuřice MON810. Česká republika, Rumunsko a Slovensko pěstují GMO v zanedbatelné míře. Ale je to vlastně pionýrský počin v současné politice EU.

Hlavní plochy oseté GM plodinami v roce 2013

  • USA 70,1 mil. ha + Kanada 10,8 mil. ha celkem 80,9
  • Brazílie 40,3 mil. ha + Argentina 24,4 mil. ha celkem 64,7
  • Indie 11,0 mil. ha + Čína 4,2 mil. ha celkem 15,2

Celkem 160,8 mil. ha

V této tabulce uvedených 6 zemí tedy pěstuje 91,78% z celkové hektarové výměry (175,2 mil. ha) použité pro biotechnologické plodiny v roce 2013.

Pro srovnání Evropa

  • Španělsko 0,1 mil. ha + ostatní EU < 0,1 mil. ha Celkem >0,1mil. ha

I nadále jsou významným fenoménem s rostoucí důležitostí GM plodiny s více vloženými vlastnostmi. V loňském roce pěstovalo 13 zemí plodiny se 2 nebo více vloženými vlastnostmi, 10 z nich byly rozvojové země. Plochy vzrostly na 27% z celkového množství 175,2 mil. ha. Očekává se, že tento trend bude pokračovat.

Aktuálně

NOVÁ publikace


sběr podpisů
PETICE 
opět prodloužen do
25. 7. 2021


21. října 2021
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen  

Top