Komercializace GM plodin ve světě 2013

17.2.2014 |

James Clive, ISAAA, autor studie „Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2013“ sleduje vývoj pěstování GM plodin od roku 1996 a každoročně zpracovává a publikuje výsledky (viz přiložený graf).

Biotrin přinášel informace o vývoji komercializace v posledních letech na stránkách Světa biotechnologií. Nyní uvádíme nejpodstatnější nové zprávy v krátkém přehledu.

V roce 2013 se zabývalo pěstováním GM plodin 18 mil. zemědělců ve 27 zemích světa, plocha GM plodin zaujímala celkem 175,2 mil. hektarů. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k 3% nárůstu (5 mil. ha).

V posledních 3 letech se na růstu využívané plochy podílejí především rozvojové země, zatímco v průmyslových zemích se využívaná plocha nemění. To hovoří o určité „nasycenosti“ možností v těchto zemích. K růstu by zřejmě došlo při použití dalších druhů GM plodin, např. GM pšenice nebo GM cukrovky nebo při rozšíření do dalších zemí, které zatím GM neschválily k pěstování.

Ve využití GM plodin významně vede Severní Amerika, následuje Jižní Amerika a Asie. Na ostatních kontinentech jsou využívány GM plodiny podstatně méně (viz tabulka 1). V Evropě stojí za zmínku Španělsko využívající povolení kukuřice MON810. Česká republika, Rumunsko a Slovensko pěstují GMO v zanedbatelné míře. Ale je to vlastně pionýrský počin v současné politice EU.

Hlavní plochy oseté GM plodinami v roce 2013

  • USA 70,1 mil. ha + Kanada 10,8 mil. ha celkem 80,9
  • Brazílie 40,3 mil. ha + Argentina 24,4 mil. ha celkem 64,7
  • Indie 11,0 mil. ha + Čína 4,2 mil. ha celkem 15,2

Celkem 160,8 mil. ha

V této tabulce uvedených 6 zemí tedy pěstuje 91,78% z celkové hektarové výměry (175,2 mil. ha) použité pro biotechnologické plodiny v roce 2013.

Pro srovnání Evropa

  • Španělsko 0,1 mil. ha + ostatní EU < 0,1 mil. ha Celkem >0,1mil. ha

I nadále jsou významným fenoménem s rostoucí důležitostí GM plodiny s více vloženými vlastnostmi. V loňském roce pěstovalo 13 zemí plodiny se 2 nebo více vloženými vlastnostmi, 10 z nich byly rozvojové země. Plochy vzrostly na 27% z celkového množství 175,2 mil. ha. Očekává se, že tento trend bude pokračovat.