Komentář k vyjádření Radka Johna (lídra kandidátky VV pro volby do Evropského parlamentu) o GMO

8.4.2014 |

Komentář připravil: prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. (Přírodovědná fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Netuším, kolik čtenářů těchto webových stránek prohlíží alespoň někdy periodikum „Parlamentní zprávy“. Já nikoliv. Na text článku s názvem „Geneticky modifikované potraviny: bojí se EU odpovědnosti nebo lobbistů?“, sepsaného investigativním žurnalistou, poté reklamní tváří a předsedou strany Věci veřejné, poté ministrem vnitra, poté…tedy panem Radkem Johnem, mne upozornil kolega/kamarád. Plné znění můžete nalézt na adrese: http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/John-VV-Geneticky-modifikovane-potraviny-Boji-se-EU-odpovednosti-nebo-lobbistu-311552.

Účel dílka je zřejmý – blíží se volby do Evropského parlamentu a pan John je „lídrem“ kandidátky za dotyčné Věci veřejné. A problematika GM potravin byla jedním z nosných volebních témat již ve volbách minulých, před pěti lety. Obří plakát, vystavující na výběr tři různá jablíčka, jedno konvenční, druhé „organické/ekologické“ a třetí „geneticky modifikované“ visel, co vzpomínám, třebas na oplocení tenisových kurtů u nás v Praze – Podolí /Dvorce.

Článek, věru, stojí za přečtení, byť vlastně neobsahuje nic zásadně nového. Vcelku by jej bylo možno hodnotit jako neopodstatněnou poplašnou zprávu. Jak jinak chápat tvrzení o mimořádné zdravotní nebezpečnosti GM potravin, kterou dokazují mj. studie „…ruských vědců, kteří před časem provedli pokus na krysách, jejichž genetický materiál je velmi podobný lidskému. Krmili hlodavce GMO sójou a výsledek byl děsivý. Krysám narostly nádory větší, než ony samy. Nejhorší symptomy se objevily na druhé generaci, na potomcích…“.

Netuším, odkud získal pan Radek John údaj o takových pokusech ruských vědců. Odhaduji však, že mu, navzdory jeho pověsti investigativního žurnalisty, unikl originální pramen, tedy publikace týmu profesora Séraliniho z University of Caen, Francie (Séralini et al: Long-term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize. Food and Chemical Toxicology 50: 4221-4231, 2012). Publikace obsahující řadu dat a také impresivních obrázků. A přesvědčující čtenáře, že takovému masivnímu nádorovému onemocnění je vystaven každý konzument příslušných GM potravin – a pokud snad neonemocní on sám, pak zcela určitě jeho potomstvo. Séraliniho studie byla samozřejmě nadšeně uvítána všemi odpůrci GM technologií a než dospěla k Radku Johnovi, stala se oblíbeným mediálním dítkem. Ale také předmětem mimořádné vědecké kritiky, která způsobila, že byl článek dodatečně vyřazen z vědeckých publikací – viz např. článek Biotrinu ze dne 3.12.2013: http://www.biotrin.cz/vyrazeni-seraliniho-studie-z-vedeckych-publikaci/. To ovšem nic nemění na atraktivitě opětovného připomínání dotyčné studie nejrůznějšími ideologickými oponenty technologií genového/genetického inženýrství. Ve světě, v Evropě, i u nás.

Další vyjádření autora ke GMO můžete najít např. na blogu Lidových novin - http://opatrny.bigbloger.lidovky.cz/.