Kanada změnila regulace GM rostlin

2.8.2021 |

Výzkum, který provedla průzkumná agentura najatá společností CropLife Canada, ukázal, že 35 až 40 % Kanaďanů věří, že geneticky modifikované (GM) potraviny nejsou pro konzumenty bezpečné, i když vědecké důkazy ukazují, že jsou stejně bezpečné jako jejich konvenční protějšky. Průzkum také ukázal, že 61 % Kanaďanů o GM plodinách nikdy neslyšelo. Po poskytnutí potřebných informací však došlo k výraznému zvýšení podpory této technologie (na 32 %) mezi původními odpůrci (25 %) i nerozhodnutými respondenty (43 %).

Společnost CropLife Canada a její partneři Canadian Seed Trade Association a Canada Grains Council vytvořili novou webovou stránku Nature Nurtured s cílem zvýšit povědomí o GM plodinách a současných technologiích umožňujících editaci genomu. 

Spuštění této webové stránky je velmi aktuální, protože kanadská federální instituce Health Canada v současné době přezkoumává svou politiku týkající se technik šlechtění rostlin, která zahrnuje předpisy pro GM plodiny. GM rostliny, které obsahují cizí DNA, budou i nadále podléhat regulačnímu dohledu, zatímco organismy s upraveným genomem, ale neobsahující cizí DNA, budou z hodnocení bezpečnosti vyňaty.

GM rostliny budou zařazeny do kategorie "nové" (angl. novel) nebo "nenové" (angl. non-novel). "Nové" organismy jsou takové, které vykazují znaky, jež se nevyskytují v přírodě, a obsahují cizí DNA. Naproti tomu "nenové" organismy jsou takové, které již mají historii bezpečného používání a neobsahují cizí genetický materiál. O tom, zda je organismus nebo výrobek "nový" či nikoli, rozhodnou organizace Health Canada a Kanadská agentura pro kontrolu potravin (CFIA). 

 

Zdroje: