Kanada povolila komerční produkci GM jiker lososa

9.12.2013 |

První potravina z GM živočicha je blízko spotřebitelům.

Kanada povolila americké biotechnologické firmě AquaBounty Technologies Inc. export až 100 tisíce jiker GM lososa ročně z umělé líhně na Ostrově prince Edwarda (kanadská pobřežní provincie) do Panamy.

Prozatím se tedy nejedná o povolení konzumace GM lososa ani jeho jiker. Nicméně, tento krok umožní firmě AgquaBounty zvýšit produkci GM lososů na obou zmiňovaných lokalitách, kde byli prozatím chováni pouze pokusně v menším měřítku.

Kanadská vláda si je vědoma velkého rizika pro volně žijící lososy atlantské, pokud by došlo k úniku GM lososa, a proto je kladné rozhodnutí doprovázeno přísnými opatřeními. K úplné komercializaci GM lososa a jeho jiker jako GM potraviny tedy ještě povolení chybí, nicméně i tak se jedná o významný krok ve schvalovacím procesu. Firma AquaBounty se již 20 let snaží uvést GM lososa jako potravinu na americký trh, což jí doposud stálo více než 60 mil. dolarů. Bojovat však musí nejen s administrativními postupy, ale i s nevolí amerických spotřebitelů. V posledních letech totiž některé velké potravinářské řetězce vydaly prohlášení, že nebudou GM lososa prodávat. V nejbližší době by americká FDA měla rozhodnout o uvedení GM lososa jako potraviny na trh. V řadě za ním však čeká dalších cca 30 druhů GM ryb, které jsou v současné době ve výzkumné fázi i propagačních materiálech producentských společností.