Jaké GM potraviny se mohou vyskytnout na českém trhu?

30.9.2013 |

47. Tolik druhů GMO může být aktuálně používáno jako potravina nebo potravinový doplněk na evropském, tedy i českém trhu. Jde konkrétně o 27 typů GM kukuřice, 8 typů GM bavlníku, 7 typů GM sóji, 3 typy GM řepky a po jednom typu GM cukrovky a GM brambor. Seznam všech GMO povolených jako potravina v EU je uveden ve veřejně dostupném registru Evropské komise. V tomto seznamu figurují pouze GMO, které prošly náročným schvalovacím procesem, včetně podrobného hodnocení rizik, kde se mj. posuzovala i jejich toxicita nebo alergenicita.

Potraviny obsahující, sestávající nebo vyrobené z GMO musí být na českém trhu značeny, a tak lze vysledovat, jaké je u nás zastoupení takových produktů. Ačkoliv se jedná o poměrně širokou paletu potravinářských produktů, v kterých by uvedené GM plodiny mohly být uplatněny, praxe je zcela odlišná.

Biotrin se touto otázkou např. zabýval v rámci evropské studie Consumerchoice. Na českém trhu nalezl především rostlinné oleje obsahující GM sóju, v menší míře pak popcorn, crackery, smažené brambůrky, majonézu či čokoládu. To bylo v roce 2006. S ohledem na přetrvávající skepticismus u GMO v EU se dá předpokládat, že opakovaný výzkum by nebyl početně úspěšnější, spíše naopak.

Budeme rádi, pokud nám dáte vědět, že jste se v obchodě setkali s potravinou vyrobenou z GMO a jaká to byla. Kromě rostlinných olejů s GM sójou je totiž velice těžké takovou potravinu na českém trhu objevit.