Jaké GM plodiny lze dovézt do EU? Aktuální přehled

12.12.2016 |

Ačkoliv se k pěstování geneticky modifikovaných (GM) plodin staví valná většina evropských států zcela odmítavě, bez dovozů (zejména produktů) těchto GM plodin se neobejdou. Evropská unie tudíž musí reagovat na nové typy modifikací, které pěstují zemědělci v Severní i Jižní Americe, v případě bavlníku i v Asii.

Jak je patrné z přehledu o uvádění GM plodin na trh v EU, který každoročně zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí, v letošním roce byly schváleny pro dovoz a zpracování pouze tři modifikace sóji (viz článek Biotrinu ze dne 31. 7. 2016) a kukuřice s kombinací čtyř transgenů (u těchto tzv. „stacked genes“ GM plodin zahrnuje povolení i všechny podkombinace vložených genů). Na druhou stranu byla zrušena povolení kukuřice MON863 a jejích kombinací, což ale nemá prakticky dopad na trh, neboť tato kukuřice se již od roku 2011 nepěstuje.

Celkem je ke konci roku 2016 v EU povoleno pro dovoz a zpracování na potraviny a krmiva 29 typů kukuřice, dalších 19 žádostí se nachází v různých fázích schvalovacího procesu. Většina z těchto kukuřic obsahuje více základních transgenů v různých kombinacích.

U GM sóji se kombinace transgenů nepoužívají tak často, což se odráží v menším počtu podaných žádostí, i když GM odrůdy tvoří v některých zemích 90 % pěstované sóji. Zatím bylo vydáno 15 povolení a projednáváno je 13 žádostí o uvádění GM sóji na trh v EU.

Dále jsou povoleny tři typy GM řepky (včetně jednoho hybridu se dvěma modifikovanými liniemi) a další 3 žádosti se projednávají. Vzhledem k dlouhému přežívání semen řepky v půdě jsou ještě povoleny i stopové příměsi některých modifikací, které už se nepěstují.

Pokud jde o GM bavlník, i ten podléhá schvalovacímu procesu podle nařízení EU o GM potravinách a krmivech, ačkoliv textilní nebo hygienické výrobky z GM bavlny se nijak neoznačují. Bavlníkový olej a semena se však používají jako složky potravin a krmiv, proto bylo povoleno 10 modifikací a posuzováno je 6 žádostí.

Jiné GM zemědělské plodiny než kukuřice, sója, řepka a bavlník v EU pro zpracování povoleny nejsou.

V přehledu ještě figuruje GM cukrovka, která se však do EU může dovážet pouze v podobě již hotových potravin nebo krmiv z této GM cukrovky vyrobených. Kompletní registr GM potravin a krmiv povolených v EU je veřejně dostupný na internetových stránkách Evropské komise – viz http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm.

 

Zdroj:

http://www.mzp.cz/cz/aktualni_informace