Jak řešit patovou situaci v povolování GMO? Umožnit národní zákazy!?

17.3.2014 |

Situace v EU je taková, že s pěstováním GM plodin souhlasí jen velmi málo států. Pro je samozřejmě Španělsko, největší současný pěstitel geneticky modifikované Bt- kukuřice MON810 v Evropě, pak Portugalsko a v poslední době Velká Británie. Švédsko a Finsko nejsou proti, ale těm to může být víceméně jedno, kukuřici nepěstují vůbec. Nizozemsko obrátilo a místo dříve vstřícného postoje hlasovalo v případě GM kukuřice 1507 firmy Pioneer-DuPont proti schválení. Prý je to stanovisko jejich Parlamentu. Ostatní jsou tvrdě proti, tradičně Rakousko a nyní zejména Francie. Také nové státy jako je Bulharsko, Chorvatsko, Polsko prohlásily, že usilují o to být GMO- free zemí, tedy bez GMO vůbec. Pozice vlády ČR je opatrná. Při minulých hlasováních v Radě pro životní prostředí (např. u GM kukuřice 1507) se naši zástupci zdrželi hlasování v rozporu s kladnými stanovisky Ministerstva zemědělství a odborníků z České komise pro nakládání s GMO – poradního orgánu ministra životního prostředí ČR. Vědecké názory a zkušenosti mají totiž menší váhu než politika. Nutno však podotknout, že zdržet se hlasování mělo stejnou váhu jako hlas pro.(1)

Neschopnost zemí EU dohodnout se a vydat konečné rozhodnutí je neúnosná. Proto na svém zasedání 3. března 2014 ministři životního prostředí států EU podpořili obnovu jednání o právním předpisu, který umožní členských státům na svém území zakázat pěstování GM plodin, schválených v rámci EU. Evropská komise si od nového předpisu slibuje zprůchodnění schvalovacího procesu.

Aktuální verze, předložená nynějším řeckým předsednictvím, nabízí státům, které nechtějí GM plodiny, aby se dohodly přímo s firmou (žadatelem), že její žádost o pěstování v EU nebude zahrnovat jejich území. Konečné povolení pěstování vydané Evropskou komisí by se následně vztahovalo pouze na státy, které si takovou výjimku nedohodly. Teprve v případě, že by se nepodařilo dosáhnout dohody s firmou žádající o povolení, může členský stát na svém území vyhlásit zákaz pěstování konkrétní GM plodiny. Problematickou otázkou stále zůstává odůvodnění takového zákazu, aby nebyly porušeny zásady společného trhu Unie ani pravidla Světové obchodní organizace (WTO).

Téměř všechny členské státy i Evropská komise považují aktuální verzi návrhu změny směrnice 2001/18/ES za dobré východisko pro další diskuse. Pouze Francie předložila svůj vlastní návrh, který by přinesl zásadní změnu systému schvalování GM plodin pro pěstování. Francouzská iniciativa ale nenašla podporu, protože by znamenala další zdlouhavá jednání.

Vzhledem ke složitému postupu schvalování právních předpisů v EU však je definitivní podoba řešení národních zákazů pěstování GM plodin ještě daleko. “Ďábel se skrývá v detailech“, a právě o těch se bude diskutovat v ustavené pracovní skupině členských států.

(1) Podle procesních pravidel musí zamítnutí návrhu odhlasovat kvalifikovaná většina (kvalifikované většiny je dosaženo, jestliže shromáždí alespoň 55 % členských států, které představují nejméně 65 % obyvatelstva EU). Pokud návrh není zamítnut kvalifikovanou většinou, automaticky prochází a zdržení se hlasování má proto v tomto případě stejný efekt jako hlasování pro návrh.

Videozáznam z Rady pro životní prostředí ukazuje složitost a zdlouhavost jednání (V tomto videozáznamu Rady pro životní prostředí si přepněte jazyk z Original na Čeština)