Hlavní rizikový faktor pro COVID-19 je zděděn od neandrtálců

24.8.2020 |

Pandemie koronaviru SARS-CoV-2 si vyžádala životy již více než půl milionu lidí. Onemocnění způsobené virem, COVID-19, je charakterizováno širokým spektrem klinických projevů, od asymptomatických virových nosičů po jednotlivce, kteří zažívají rychlou progresi k respiračnímu selhání.

Jako hlavní faktor ovlivňující průběh nemoci byl na začátku pandemie považován věk pacientů, poté i další faktory jako pohlaví, krevní skupina apod. Ukázalo se však, že tyto rizikové faktory stále zcela neobjasňují průběh onemocnění, a proto začala být věnována pozornost faktorům genetickým.

Tým vědců z německého Institutu Maxe Plancka pro evoluční antropologii (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Mnichov) a japonského vědecko-technického institutu (Okinawa Institute of Science and Technology, Okinawa) publikoval zajímavé výsledky své studie zaměřené na hlubší porozumění genetické informaci koronaviru SARS-CoV-2.

Studie byla provedena na vzorcích DNA celkem 3 199 pacientů hospitalizovaných kvůli prokázané nákaze SARS-CoV-2 a kontrolních vzorků DNA izolovaných od zdravých osob. Výzkum ukázal, že geny, které jsou příčinou závažných komplikací nemoci COVID-19 a respiračního selhání, jsou zděděny od neandrtálců, kteří žili před 60 000 lety.

pecifická část genomu o délce 50 párů bazí, která obsahuje šest genů na chromozomu 3, prošla záhadným vývojem a je běžná v Bangladéši, kde více než polovina populace nese alespoň jednu kopii. Celkově v jižní Asii tento segment zdědila asi třetina populace, zatímco v dalších oblastech, jako je Afrika nebo Evropa, se v populaci vyskytuje max. do 8 %.

Podle jednoho z autorů studie, Huga Zegeberga, není jasné, jaké vývojové vzorce způsobily právě takovou distribuci tohoto úseku DNA. Dá se však předpokládat, že „neandrtálská část DNA“ je pro zdraví škodlivá a zvyšuje rizika při virových nákazách. Zároveň je však ve světové populaci stále vzácnější. Díky tomu mají podle vědců obyvatelé jižní Asie lepší odolnost vůči virům v porovnání s lidmi bangladéšského původu, kteří vykazují závažné příznaky nemoci COVID-19 a na její následky ve velké míře umírají.

V současné době není známo, jaký konkrétní rys v oblasti odvozené od neandrtálské DNA představuje riziko pro těžký průběh COVID-19 a zda jsou jeho projevy specifické jen pro současné koronaviry nebo i pro jiné patogeny. Jakmile budou tyto neznámé objasněny, bude možné spekulovat o využití prediktivní genetické analýzy k potlačení pandemie, ale také o náchylnosti neandrtálců na relevantní patogeny.

 

Zdroj: