Growing Voices diskutují o problematice dovozů GMO do EU

6.3.2015 |

Začátkem tohoto týdne spustila organizace EuropaBio v rámci svého portálu Growing Voices blog s názvem Trade Talk o dovozu geneticky modifikovaných organismů (GMO) do EU .

Cílem tohoto blogu je poukázat na to, že GMO se nenápadně staly součástí každodenního života občanů EU, bez ohledu na to, jaký je jejich postoj k této technologii.

Jako příklad se uvádí v blogu Trade Talk bankovky a oblečení vyrobené z GM bavlníku. Důležitou roli také hrají GM sója a kukuřice v podobě krmiv dovážených pro hospodářská zvířata do EU. Celkově se odhaduje, že na jednoho občana EU se ročně doveze cca 60 kg GM komodit.

Problematika GMO je také stále žhavým tématem bruselských EU institucí – přehodnocování systému schvalování nových GMO, přijetí legislativy umožňují nevědecky podložené národní zákazy pěstování GM plodin, pravděpodobné problémy na mezinárodním trhu kvůli neustálému odkládání schválování nových GMO aj.

Blog Trade Talk se specificky zaměřuje na otázky spojené s obchodováním s GMO v EU. Různí autoři budou sdílet své poznatky a praktické zkušenosti týkající se obchodu s GM plodinami v EU. Do diskuze se může připojit kdokoliv další, kdo má vlastní přístup na Twitter, a to na adrese @GrowingVoicesEU #TradeTalk.

 

Zdroj:

http://www.growingvoices.eu/blog/tradetalk/?article=17_Welcome-to-our-Growing-Voices--Trade-Talk--blog-