GMO po Brexitu

25.10.2016 |

Velká Británie oznámila, že jednání o odchodu z EU tzv. Brexitu začnou do konce března 2017. Jak ovlivní tato událost vývoj biotechnologií?

Velkou Británii lze zařadit mezi pragmatické státy podporující rozvoj biotechnologií. Tento postoj posiluje také názor britské veřejnost, že přínosy použití genetických modifikací a nových technik šlechtění převažují nad možnými riziky s nimi spojenými. Tamní vědečtí pracovníci k tomu navíc dodávají, že současná legislativa EU ve své podstatě blokuje pěstování biotechnologických rostlin v EU. Evropa tak ztratí silného zastánce rozvoje inovativních způsobů pěstování rostlin.

Na první pohled by se mohlo zdát, že Velká Británie bude v oblasti biotechnologií z odchodu z EU těžit. Nebyla by svázána velmi striktními právními předpisy jako ostatní členské státy EU. To by mohlo způsobit vyšší užití geneticky modifikovaných (GM) osiv, rozvoj v oblasti vědy a polních pokusů nejen s GM rostlinami, ale také s rostlinami produkovanými novými technikami šlechtění.

Paradoxně však opak může být pravdou. Britská vědecká platforma čerpá z Evropských fondů nemalé částky. V letech 2007 až 2013 získala pro vědecké účely 8,8 miliardy EUR. Po vystoupení z EU o tuto finanční podporu přijdou, čímž může dojít ke zpomalení vědeckého pokroku v oblasti biotechnologií. Pěstování GM rostlin a polní pokusy jsou víceméně i v současnosti v režii jednotlivých členských států. V tomto ohledu tedy razantní změny po Brexitu nenastanou.

Naopak komplikovaný se stane pro Velkou Británii především obchod se zemědělskými plodinami. V současné době dováží více jak 40 % potravin  kontinentálních částí Evropy a není schopná být po této stránce soběstačná. Problematický bude také export jakýchkoli komodit z britských ostrovů, aniž by nedošlo ke sladění zemědělské politiky EU a Velké Británie.

V konečném důsledku se odhaduje, že nejméně 2 roky bude na politické scéně ve Velké Británii panovat velmi nepřehledná situace. Proto se očekává, že kontroverzní témata jako například GMO či nové techniky šlechtění budou odsunuty do pozadí. Biotechnologie tedy ani po Brexitu lepší vyhlídky ve Velké Británii nečekají.

 

Zdroj:

https://www.geneticliteracyproject.org/2016/06/29/brexit-will-impact-future-farming-gmos-gene-editing-britain-europe/